ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวัน-2 พฤษภาคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 2/5/2019

พักสงบกับพระเจ้า

 
เตรียมจิตใจ:

สำหรับคุณ อาคารคริสตจักรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง?

 

อ่าน : 1 พงศาวดาร 28:1-21

“​กษัตริย์​ดาวิด​ทรง​ลุก​ขึ้น​ประ​ทับ​ยืน และ​ตรัส​ว่า “พี่​น้อง และ​ประ​ชา​ชน​ของ​ข้าพ​เจ้า ขอ​จง​ฟัง​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​มี​ใจ​ประ​สงค์​ที่​จะ​สร้าง​พระ​นิเวศ อัน​เป็น​ที่​พัก​ของ​หีบ​พันธ​สัญ​ญา​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​คือ​ที่​รอง​พระ​บาท​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เรา และ​ข้าพ​เจ้า​ได้​จัด​เตรียม​การ​ก่อ​สร้าง​ไว้​แล้ว” 1 พงศาวดาร 28:2

 
สำรวจและใคร่ครวญ:

รายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักของทองคำและเงินสำหรับสร้างเชิงประทีปในพระนิเวศ ดูจะเยอะเกินจำเป็นไปหน่อย! ที่สำคัญดูเหมือนดาวิดจะพูดซ้ำกับสิ่งที่พูดไปแล้วในบทที่ 22 อย่างไรก็ดี พระคัมภีร์ทุกบทควรค่าแก่การอ่านอย่างน้อยสองรอบ พระธรรมในวันนี้มีความจริงที่สำคัญและสดใหม่

            ความคิดที่โดดเด่นความคิดแรกคือพระนิเวศเป็นสถานที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ ที่พระบาทสัมผัสแผ่นดินโลก (โดยอุปมา) (ข้อ 2) ดาวิดยอมรับว่า เพราะตัวเองเป็นนักรบไม่ใช่ผู้สร้างสันติ เขาจึงควรส่งผ่านงานก่อสร้างให้ลูกชายที่อ่อนโยนกว่า ที่จริงแล้ว ถ้อยคำทั้งสิ้นของดาวิดคือการยอมรับสิทธิอำนาจ พระปัญญาและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ให้สังเกตว่าดาวิดเปิดเผยความรู้สึกตัวเองต่อหน้าบรรดาผู้นำ ทุกคนควรมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ในทุกๆ ด้าน พวกเขาควรทำงานกับพระเจ้าผู้ทรงมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนของพระองค์ (ดูข้อ 4,5,9,20)

            ประเด็นที่สองในถ้อยคำตอนนี้คือการเชื่อฟัง เชิงประทีปควรเป็นอย่างนี้เพราะพระวิญญาณพระเจ้าตรัสสั่งไว้เช่นนี้ ดาวิดตั้งใจจะเชื่อฟังพระเจ้า เขาคาดหวังให้ประชาชนเชื่อฟังเช่นเดียวกัน ซึ่งรวมไปถึงเชื่อฟังดาวิดและบุตรของดาวิดด้วย (ข้อ 8,21)

 
ตอบสนอง:

นี่ควรจะเป็นกิจวัตรธรรมดา เพราะสิ่งที่พระเยซูทรงทำสำเร็จแล้ว คุณจึงเข้าสู่พระพักตร์พระเจ้าได้ อ่านสดุดี 99:1-5 และใช้เวลานมัสการที่ “ที่รองพระบาทพระเจ้า”
พลังประจำวัน#180-พฤษภาคม

อ่านพลังประจำวัน 31 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 30 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 29 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 28 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 27 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 26 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 25 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 24 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 23 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 22 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 21 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 20 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 19 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 18 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 17 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 16 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 15 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 14 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 13 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 12 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 11 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 10 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 9 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 8 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 7 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 6 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 5 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 4 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน 3 พฤษภาคม 2019
อ่านพลังประจำวัน-1 พฤษภาคมCopyright © 2010 All Rights Reserved.