ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019

ปลดปล่อยให้เป็นไท

 

เตรียมจิตใจ

คุณรู้สึกว่ามีอะไรที่คอยรบกวนมโนธรรมจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีของคุณอยู่หรือเปล่าจงสารภาพความรู้สึกนั้นต่อพระเจ้า และทูลขอการทรงให้อภัย

 

อ่าน สดุดี 32

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณเคยมีความรู้สึกเหมือนที่ผู้เขียนสดุดีบทนี้กล่าวในข้อที่ 3 - 4 หรือไม่เมื่อคุณพยายามปิดบังซ่อนเร้นความผิดบาปบางอย่างจากพระเจ้า  หรือพยายามยืดเวลาเพื่อความสนุกในการทำบาปต่อไปอีกสักหน่อย ก่อนที่จะยอมกลับใจจริง ๆ  ผลที่ตามมาจากการกระทำเช่นนั้นคือ เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้  และความรู้สึกเครียดนั้น ยังอาจส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและอารมณ์ของเราได้ด้วย

การกลับใจสารภาพบาปจะทำให้เรามีเสรีภาพและได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริง เราสามารถมั่นใจได้ว่า ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:9)  เราสามารถรับรู้ถึงความสุขและพระพรในข้อ 1 และ 2 แทนการแบกรับความหนักหน่วงของบาปและการคร่ำครวญในข้อที่ 3 และความปีติยินดีของเรามิใช่เกิดจากการที่เราไม่เคยทำบาป แต่เกิดจากการที่เรารับรู้ว่า เราได้รับการอภัยบาปจากพระเจ้าแล้ว แต่นั่นมิได้หมายความว่า เราควรที่จะออกไปทำบาปอีกเรื่อยๆ เพื่อให้ได้รับการอภัย เพราะว่าเราทุกคนได้ทำบาป (โรม 3:23)! สิ่งที่เราต้องทำคือ การยอมรับสารภาพความบาปของเราต่อพระเจ้าอย่างจริงจัง  (ข้อ 5)

ในทันใดนั้น ผู้เขียนสดุดีก็ได้กล่าวว่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังและทรงปกป้องเราจากความยากลำบาก และทรงช่วยกู้เรา (ข้อ 7)  การได้รับการอภัยเป็นเสมือนการได้กลับมารับการสวมกอดอันอบอุ่นจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง บางทีเราอาจรู้สึกกลัวที่จะสารภาพความบาปของเราต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนสดุดีได้ให้ความมั่นใจกับเราว่า พระองค์จะทรงอ่อนโยนต่อเรา พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเรา (ข้อ 8, 9) มิใช่โดยการบังคับ แต่โดยการที่เราจะยินยอมคอยฟังพระสุรเสียงจากพระองค์ 

 

ตอบสนอง

ขอบคุณพระเยซูที่ได้ทรงยอมเสียสละพระองค์เองบนไม้กางเขน เพื่อให้เราทั้งหลายได้รับการอภัยบาป
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.