ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดี ที่ 25/4/2019

เรียนรู้จากความผิดพลาด

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่าอัครทูตเปโตรหมายความว่าอย่างไร เมื่อท่านเขียนว่าคริสเตียนเป็น “พงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์” (1 เปโตร 2:9)?


อ่าน 1 พงศาวดาร 15:1-16

และ​คน​เลวี​ได้​หาม​หีบ​ของ​พระ​เจ้า​ด้วย​คาน​หาม ดัง​ที่​โม​เสส​ได้​บัญชา​ไว้​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​ยาห์​เวห์

(1 พงศาวดาร 15:15)

สำรวจและใคร่ครวญ

ดาวิด กษัตริย์มือใหม่ทำเรื่องยุ่ง (บทที่ 13) ด้วยการตัดสินใจย้ายหีบของพระเจ้าโดยไม่จัดการให้เหมาะสม คราวนี้เขาตั้งใจจะทำให้ถูกต้อง เราเรียนรู้ได้จากแต่ละขั้นตอนที่เขาดำเนินการ นี่อาจเป็นต้นแบบที่ดี สำหรับเราในการจัดการกิจกรรมในคริสตจักร เช่น แผนการสร้างอาคารใหม่หรือการประกาศในชุมชน ได้หรือไม่?

            ก่อนอื่น ดาวิดประกาศว่าคนที่พระเจ้าทรงเลือกคือคนที่จะทำงาน (ข้อ 2) เราควรแสวงหาการทรงนำ ของพระเจ้าในการตั้งทีมเสมอ ประการที่สอง ดาวิดดำเนินนโยบายเปิดเผยและไม่กีดกัน ไม่มีการกระซิบ กระซาบลับๆ ล่อๆ หรือมีคณะกรรมการลับ (ข้อ 3) สาม ดาวิดยืนกรานว่าคนงานต้อง “ชำระตัวให้บริสุทธิ์” (ข้อ 12) เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อนเราจะเริ่มงานสำหรับพระเจ้า เราต้องเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะถวายเกียรติพระเจ้า ประการที่สี่ ชนอิสราเอลทำตามคำสั่งในการทำงานอันชัดเจนของพระเจ้า (ข้อ 15) (คนเลวีหามหีบของพระเจ้าด้วยตานหาม ไม่ใช้เกวียนแล้ว) ประการสุดท้าย พวกเขาสรรเสริญพระเจ้าไปด้วย (ข้อ 16) ดาวิดยังระวัง (ข้อ 22) แม้ในการเลือกผู้นำนมัสการ!


ตอบสนอง

ตอนนี้คุณกำลังวางแผนเรื่องอะไร ไม่ว่าในคริสตจักรหรือที่บ้าน? คุณแสวงหาพระปัญญาของพระเจ้า และสำรวจแรงจูงใจในจิตใจหรือไม่? ใช้เวลาตอนนี้อธิษฐานผ่านสดุดี 139:23,24
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.