ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

เป็นขึ้นแล้ว

เตรียมจิตใจ:
วิธีใดบ้างที่ทำให้คุณมั่นใจว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย?

อ่าน มัทธิว 28

 “และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”” มัทธิว 28:20


สำรวจและใคร่ครวญ:

คุณพอจะจำได้ไหมว่า มีตอนใดบ้างในพระคัมภีร์ที่ทูตสวรรค์ปรากฏตัว พร้อมกับกล่าวว่า อย่ากลัวเลย”? ทหารยามกลัวจนตัวสั่นและพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็คงจะยืนนิ่ง และจ้องอยู่ จากนั้นพวกเธอก็ได้ยินข่าว ที่น่าอัศจรรย์ใจมากที่สุดว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้ว พวกเธอคือผู้หญิงกลุ่มที่ได้ติดตามพระองค์ ตลอดจนได้เห็นการที่พระองค์ถูกตรึงกางเขน และการฝังพระศพในอุโมงค์ ตอนนี้พวกเธอคงจะสับสน และพยายามที่จะเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ ทูตสวรรค์เรียกให้พวกเธอมาดูที่ซึ่งวางพระศพ เพื่อเป็นหลักฐาน สนับสนุนว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ
           
พวกเธอทั้งกลัว และยินดี แล้ววิ่งกลับไปบอกเหล่าสาวก ระหว่างทางเธอได้พบกับพระเยซู ซึ่งยิ่งทำให้พวกเธอมั่นใจขึ้นไปอีก เรื่องของพระเยซูยังคงเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้ เราสามารถที่จะนำ ผู้คนให้เข้าถึงพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เปิดเผยแก่เรา เราสามารถแสดงหลักฐานให้ผู้อื่น เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายด้วยเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ แต่บ่อยครั้งการมี ประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูก็ได้นำผู้คนมาถึงพระองค์ ผู้ที่เราควรจะต้องรู้จัก รัก และติดตามต่อไปด้วย

            ผู้นำทางศาสนาพยายามให้ทุกคนเข้าใจว่า พระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นจากความตาย โดยให้สินบนกับ ทหารยามเพื่อปิดบังความจริงไว้ แต่ไม่มีอะไรสามารถที่จะหยุดความจริงได้ เพราะพระเยซูทรงเป็น ความจริง (ยอห์น 14:6) ตอนสุดท้าย มัทธิวได้บันทึกว่า เหล่าสาวกที่เคยละทิ้งพระเยซูไปนั้น ได้กลับมา พบพระองค์ในตอนนี้ได้อย่างไร? ในข้อ 19-20 พระเยซูได้มอบหมายให้พวกเขาและเรา ทำหน้าที่ สร้างสาวกและพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไป

ตอบสนอง:
จงชื่นชมยินดีเพราะสิ่งที่พระเยซูปรารถนามากที่สุดก็คือการได้อยู่กับเรา
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.