ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019

เมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์

 

เตรียมจิตใจ:

พิจารณาดูคำเผยพระวจนะของอาโมสที่กล่าวว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า ในวันนั้น เราจะกระทำให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวัน ทำให้โลกมืดไปในเวลากลางวันแสกๆ” (อาโมส 8:9)

 

อ่าน มัทธิว 27:45-56

 “และพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง แล้วสิ้นพระชนม์มัทธิว 27:50 THSV11

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่เกินความเข้าใจ เมื่อเราเป็นพยานถึงพระบุตรของพระเจ้าที่สิ้นพระชนม์ บนไม้กางเขน ตลอด 6 ชั่วโมงแห่งความทุกข์ทรมานนี้ พระเยซูทรงร้องออกมาด้วยเสียงดัง 2 ครั้ง ครั้งแรกในข้อ 46 นั้น แสดงถึงความรู้สึกที่โดดเดี่ยว และสิ้นหวังอย่างที่สุด พระเจ้าทรงทำให้พระองค์ ผู้ไม่มีบาป ให้บาปเพราะเห็นแก่เรา” (2 โครินธ์ 5:21) ความบาปทำให้เราถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ แต่พระเยซูทรงยอมเผชิญสิ่งนี้แทนเรา พระองค์ลงไปในสถานที่ที่มืดมิด และเลวร้ายเกินกว่าที่เรา จะสามารถจินตนาการได้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปที่นั่น

            ถ้อยคำที่สองนั้น พระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้ง ตามบันทึกของยอห์น พระองค์ร้องว่า สำเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30) ครั้งที่สองแตกต่างกับครั้งแรก เพราะเป็นถ้อยคำที่แสดงถึงชัยชนะ แผนการของพระเจ้าสำเร็จแล้ว ในขณะที่พระเยซูทรงเผชิญกับความทุกข์ทรมานของการตรึงกางเขน พระองค์ยังคงควบคุมอยู่ และสิ้นพระชนม์ด้วยความเต็มใจ (ข้อ 50 และยอห์น 10:18)

            ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากเที่ยงวัน คุณสร้างเหตุการณ์ที่น่าทึ่งอะไรได้บ้าง? การสิ้นพระชนม์ ของพระเยซู เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก และในช่วงเวลานั้นก็เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจ ท้องฟ้ามืดมัว และแผ่นดินไหว เราเห็นแผนการของพระเจ้าที่สำเร็จแล้ว ได้จากม่านในพระวิหาร ที่ขาดเป็นสองท่อน และคนที่ตายแล้วได้เป็นขึ้นมา หนทางไปถึงพระเจ้าได้ถูกเปิดออก และความตาย กลายเป็นประตูไปสู่พระองค์

 

ตอบสนอง:

นั่งในความเงียบ และใคร่ครวญว่า พระเยซูคือพระเจ้าของเรา
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.