ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 17 เมษายน 2019

เอาใจเสียงข้างมาก

เตรียมจิตใจ:

คิดถึงตัวอย่างของรัฐบาลที่ทุจริต พฤติกรรมของนักการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง และผลกระทบของการมีกลุ่มผู้นำที่ใช้การไม่ได้

 

อ่าน มัทธิว 27:11-26

 “เจ้าเมืองจึงถามพวกเขาว่า ในสองคนนี้พวกเจ้าจะให้เราปล่อยคนไหน?พวกเขาตอบว่า บารับบัส”” มัทธิว 27:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ค่อย ๆ อ่านพระธรรมตอนนี้ และจินตนาการว่าคุณกำลังเฝ้าดูเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ พิจารณาดูว่า คุณเห็นอะไร ได้ยินอะไร และรับรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น? การที่พระเยซูทรงเงียบอยู่นั้น ส่งผลอะไร ต่อการไต่สวนครั้งนี้? ดูเหมือนว่า ความเงียบจะสามารถทำให้การพิพากษา  ดำเนินไปอย่าง ยุติธรรมได้หรือไม่?

            หลังจากพวกผู้นำปรึกษากันเรื่องพระเยซูในตอนรุ่งเช้าแล้ว ก็มีการเปลี่ยนให้ปีลาต เป็นผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษาพระเยซูต่อไป ปีลาตไม่ได้ต้องการรับผิดชอบตัดสินคดีที่เกี่ยวกับ การหมิ่นประมาทเรื่องพระเจ้า เขาไม่ได้นับถือกฎบัญญัติ และธรรมเนียมของชาวยิว ดังนั้น พวกยิวจึงตั้งข้อหากุเรื่องขึ้นมาว่า พระเยซูเป็นพวกกบฏต่อซีซาร์ ปีลาตรู้อุบายของพวกผู้นำยิว เขารู้ว่า พระเยซูคือคนบริสุทธิ์ แม้กระทั่งภรรยาของเขาเองก็เตือนเขาไม่ให้พิพากษาพระเยซู

            ปีลาตเอาตัวรอดโดยการให้คนกลุ่มใหญ่เป็นผู้เลือกว่า ใครคือผู้ที่สมควรจะถูกปล่อยตัว ในวันเทศกาล ถ้าเขามีความหนักแน่น และมีความเด็ดขาดมากกว่านี้ เขาก็ควรจะยืนหยัด ทั้งๆ ที่รู้ว่าพระเยซูคือผู้บริสุทธิ์ใช่หรือไม่? เขากลัวไม่เป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มใหญ่ และกลัวขาด ผลประโยชน์ทางการเมือง การที่เขาเอาน้ำมาล้างมือต่อหน้าฝูงชนนั้น ก็ไม่ได้เป็นการทำให้ความ รับผิดชอบนั้นเบาลงเลย (ข้อ 24) ความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองนั้น เป็นหนึ่งในคุณสมบัติ ที่แสดงออกว่าเรามีมนุษยธรรม และมีศักดิ์ศรีในตัวเอง ท้ายที่สุด เราเห็นข่าวประเสริฐในพระธรรมตอนนี้ ก็คือ บารับบัสผู้ทำผิดได้รับการปลดปล่อย แต่พระเยซู ผู้ไม่มีความผิด กลับต้องถูกพิพากษา ถึงแก่ ความตายแทน

ตอบสนอง:

อธิษฐานเผื่อคนที่มีอำนาจในการปกครอง

ปีลาตจึงถามว่า ถ้าอย่างนั้น เราจะทำอย่างไรกับพระเยซูที่เรียกว่า พระคริสต์...?” (มัทธิว 26:22)
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.