ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2019

ความยุติธรรมอยู่ที่ไหน?

เตรียมจิตใจ:
คิดถึงเรื่องที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมเลย คุณอาจจะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ
ความยุติธรรมระหว่างประเทศ (the international Justice mission (www.ijm.org)

อ่าน มัทธิว 26:57-68

 “พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านได้พูดแล้ว แต่เราจะบอกท่านทั้งหลายด้วยว่า ตั้งแต่นี้ไป พวกท่านจะเห็น บุตรมนุษย์ ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดช และ เสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์ ”” มัทธิว 26:64


สำรวจและใคร่ครวญ:
การไต่สวนพระเยซูในช่วงแรกนั้นเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรม และผู้เขียนพระธรรมมัทธิว
ก็ไม่อยาก ให้เราพลาดเรื่องราวเหล่านี้ คายาฟาสมหาปุโรหิตและสภาแซนเฮดรินเป็นผู้ถือรักษากฎหมายของชาวยิว แต่ในกรณีนี้พวกเขากลับเป็นผู้แหกกฎเสียเอง เช่น การไต่สวนคดีควรจะกระทำในตอนกลางวันไม่ใช่ ตอนกลางคืน และการมีพยานเท็จก็จะต้องถูกปรับโทษให้ถึงตาย แต่คนกลุ่มนี้กลับพยายามมองหา พยานเท็จมาปรักปรำพระเยซู พยานหลักฐานจะน่าเชื่อถือได้ก็ต้องมีพยานสองคน และสองคนนั้นต้องถูก สอบสวนแยกกันจึงสามารถจะดำเนินคดีต่อไปได้
เป็นความจริงที่การไต่สวนครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการความยุติธรรมแต่เป็นไปตามกระบวนการของผู้มีอำนาจที่อยากจะกำจัดพระเยซู บรรดาผู้นำที่มีความรู้ในพระคัมภีร์ (พันธสัญญาเดิม) เหล่านี้
ไม่ได้ค้นหาหลักฐานว่า พระเยซู คือพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอย

            พวกเขาหงุดหงิดใจเมื่อคำให้การของพยานเท็จหลายคนนั้นไม่น่าเชื่อถือ และหาหลักฐานเอาผิด พระเยซูไม่ได้ คายาฟาสจึงลุกขึ้นถามพระเยซูด้วยคำถามที่สำคัญว่า พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของ พระเจ้าใช่หรือไม่? เมื่อความเงียบทลายลง และแน่นอนว่าคำตอบของพระองค์ก็คือ “ใช่” พระเยซูอ้างอิง จากพระธรรมดาเนียล 7:13 คำตอบของพระองค์ก็คือสิ่งที่มหาปุโรหิตต้องการมากที่สุด และเมื่อเขา กล่าวว่า พระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้า ความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นพระเยซูถูกทําร้ายร่างกาย ถูกเยาะเย้ย และเหยียดหยาม

ตอบสนอง:
พระเจ้าทรงปรารถนาให้มีความยุติธรรม อธิษฐานเผื่อสถานการณ์ต่างๆ
ที่จำเป็นต้องให้ความยุติธรรม หลั่งไหลมาเหมือนอย่างลำธาร (อาโมส 5:24)
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.