ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2019

หักหลังด้วยรอยจุบ

เตรียมจิตใจ:
ในขณะที่พระเยซูถูกทรยศและถูกจับกุมอย่างไม่ยุติธรรม พระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้สร้างสันติ แล้วคุณเป็นผู้สร้างสันติหรือไม่?

อ่าน มัทธิว 26:47-56

‘ “พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย เพราะว่าพวกที่ใช้ดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ”  มัทธิว 26:52


สำรวจและใคร่ครวญ:
จากสวนเกธเสมเนที่เคยเงียบสงัด ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังยกพวกกันมา ยูดาสปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางเพื่อน ๆ ของเขา แต่เขากำลังมองหาว่าพระเยซูอยู่ตรงไหน แล้วเมื่อพบ
พระองค์แล้วเขาทูลว่า “สวัสดีพระอาจารย์” ยูดาสไม่เคยเรียกพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเจ้านาย เมื่อเขาจุบพระเยซูเหล่าทหารก็เคลื่อนตัวเข้ามาจับกุมพระองค์
            แม้ตอนนี้เราก็รู้ดีว่าพระเยซูได้มอบพระองค์เองให้ถูกจับด้วยความเต็มใจ หากลองคิดถึง
ความเป็นจริงแล้วพระองค์สามารถหลบหนีไปได้ สักครู่หนึ่ง ก่อนหน้าที่พวกทหารจะมาถึง แต่พระเยซู ยังทรงควบคุมอยู่และรู้ว่าพระองค์กำลังทำให้แผนการของพระเจ้านั้นสำเร็จ
            มีหนึ่งในสาวกของพระองค์ ยอห์นบอกเราว่าคนนั้นคือเปโตร (ยอห์น 18:10) เขาพยายามที่จะ
ควบคุมสถานการณ์โดยใช้ความรุนแรง เขาจึงถูกพระเยซูตำหนิ แม้ว่าเหล่าทหารนั้นจะทำตามคำสั่ง ของผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้า และมักทำในสิ่งที่ชั่วร้าย แต่พระเยซูก็ไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด (เอเฟซัส  6:12) มีหลายที่ในโลกของเราน่าจะใส่คำตรัสของพระเยซูเข้าไปในจิตใจ เพราะความรุนแรงก็เป็นเหตุ ให้ความรุนแรงทวีมากขึ้น (ข้อ 52)           
            เมื่อพระเยซูยอมเสด็จไปกับผู้ที่จับกุมพระองค์อย่างสันติ สาวกก็ละทิ้งพระองค์ และพากันหนีไป จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความสับสน และความหวาดระแวง

ตอบสนอง:
ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์ ที่ใดมีการเกลียดชังให้ข้าพระองค์หว่านความรักของพระองค์ (คำอธิษฐานของฟรังซิสแห่งอัสซีซี)
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.