ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019

เป็นทุกข์แทบจะตาย

เตรียมจิตใจ:
สงบใจของคุณแล้วเตรียมเข้าสวนเกธเสมเนไปกับพระเยซู และสหายของพระองค์

อ่าน มัทธิว 26:36-46

“ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้ และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้ว ก็ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” มัทธิว 26:42


สำรวจและใคร่ครวญ:
สวนเกธเสมเน บนภูเขามะกอกเทศเป็นที่ที่พระเยซูจะต้องต่อสู้กับพระประสงค์ของพระองค์เอง พระองค์ละ สาวก 8 คนไว้ที่ประตูรั้วและพาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปกับพระองค์ การที่พระเยซูปรารถนาให้ สหายของพระองค์อยู่ และเฝ้าระวังด้วยกันนั้น ได้การแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์อย่างไร? พระองค์แสดงความจริงใจต่อพวกเขาด้วยการบอกถึงความรู้สึกข้างใน และขอให้พวกเขาช่วยอธิษฐานเผื่อ
           
จากนั้นพระองค์ดำเนินไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะอธิษฐานเพียงลำพัง ลองดูว่าภายในใจของ พระองค์เป็นทุกข์แทบจะตายเพียงใด จุดนั่นมีอุปสรรคมากมายกำลังเกิดขึ้นอยู่ภายในความคิดของ พระองค์ พระองค์รู้ว่า มีความตายมารออยู่ตรงหน้า แต่ก็ปรารถนาที่จะให้สิ่งเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไป สุดท้ายพระองค์ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้ นอกจากทำตามพระทัยพระบิดา 
           
พิจารณาถึงการต่อสู้ภายในจิตใจของพระเยซู ความรอดของโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของพระองค์ แต่ที่สวนเกธเสมเนนั้น พระเยซูทรงมีชัยชนะ เพราะพระประสงค์ ของพระองค์คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระบิดา
           
เรื่องราวภายในสวนเกธเสมเนนี้ ได้สะท้อนว่า พระเยซูทรงดำเนินชีวิตตามอย่างคำอธิษฐานที่ พระองค์ได้สอนสาวกในพระธรรมมัทธิว 6:9-13 ความว่า “ขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตาม พระทัยของพระองค์” นี่คือคำอธิษฐานที่แสดงออกมาเป็นการกระทำ ในสวนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แสน โดดเดี่ยว สหายคนสนิทของพระองค์ไม่สามารถที่จะเฝ้าระวัง และคอยอยู่เคียงข้างพระองค์ได้ เราจำเป็นต้องนำการต่อสู้ที่อยู่ภายในจิตใจของเรามามอบให้กับพระเจ้า

ตอบสนอง:

อยู่ในความสงบสักครู่หนึ่ง และขอบคุณพระเยซูที่ทรงตัดสินใจมุ่งหน้าไปกางเขน
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.