ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2021
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter-SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bullet2021 Training - การสื่อสาร
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 10 เมษายน 2019

อ่อนแอกว่าที่คิด

เตรียมจิตใจ:
“แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่น” (2 โครินธ์ 12:9) ลองคิดถึงช่วงเวลาที่พระคำตอนนี้เป็นจริง ในชีวิตของคุณ

อ่าน มัทธิว 26:31-35

 “เปโตรทูลพระองค์ว่า “แม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไป ข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลย”” มัทธิว 26:33


สำรวจและใคร่ครวญ:
ขณะที่พระเยซูและเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปยังภูเขามะกอกเทศ พระองค์ได้เตือนให้พวกเขารู้ถึงสิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้น การทรยศในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์ พระองค์ตรัสว่า พวกเขาจะหนีจากไป แม้ว่าพวกเขาจะติดตามพระองค์มาเป็นเวลานาน แต่คืนนี้ก็จะไม่เหมือนเดิม จากรูปแบบการเขียนพระกิตติคุณของมัทธิว เขาชี้ให้เห็นว่าการกระจัดกระจายของสาวกก็ถูกทำนาย ไว้ในพระคัมภีร์เดิม ซึ่งมีการอ้างอิงจากผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ด้วย (เศคาริยาห์ 13:7) พระเยซูตรัสว่า พระองค์จะมาพบพวกเขาอีกครั้ง หลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้ว แต่ทำไมดูเหมือนว่า พวกเขาจะลืมสิ่งที่พระเยซูเคยตรัสไป? อาจเป็นเพราะพวกเขากำลังทุกข์ใจกับคำทำนายเรื่องการปฏิเสธ พระเยซูอยู่หรือไม่? บ่อยครั้งที่เรามักไม่ได้ยินเรื่องดีๆ เพราะเราถูกสิ่งอื่นมาดึงความสนใจไป หรืออาจเป็น เพราะเรากำลังโศกเศร้าอยู่
            เปโตรคิดว่าตนเองเข้มแข็งมากพอที่จะติดตามพระเยซูไปได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ ยากเพียงใดก็ตาม คุณเคยรู้สึกภูมิใจในความเป็นสาวกของคุณหรือไม่? เมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่คุณทำ ไม่ว่าจะเป็น การอธิษฐาน การไปนมัสการที่คริสตจักร และการเป็นพยานชีวิต สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณคิดว่า “พระเจ้าโชคดีที่มีคุณมาเป็นสาวก” บ้างหรือไม่? หวังว่าพวกเราคงจะไม่เคยคิดเช่นนั้น
            เปโตรได้เรียนรู้ว่า ที่เราติดตามพระเยซูคริสต์ได้ไม่ใช่เพราะเราเป็นฝ่ายยึดพระองค์ไว้ แต่เป็น พระองค์ต่างหากที่ยึดเราไว้ ไม่มีใครรู้แน่ว่าตนเองจะตอบสนองต่อปัญหาอย่างไร จนกว่าจะได้เผชิญกับ สิ่งเหล่านั้นจริง ๆ

ตอบสนอง:
อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าในความอ่อนแอที่คุณมีนั้น  ขอให้คุณได้พบฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.