ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันอังคารที่ 9 เมษายน 2019

การทรยศ กับขนมปังที่ถูกหัก

 

เตรียมจิตใจ:
ขณะที่คุณกำลังรับประทานอาหารมื้อสำคัญร่วมกับผู้อื่น หากมีบางคนนำข่าวที่น่าตื่นเต้น หรือเรื่องราวที่ไม่สู้ดีนักมาเล่าให้ฟังบนโต๊ะอาหาร คุณคิดว่าบรรยากาศในเวลานั้นจะเป็นอย่างไร?

อ่าน มัทธิว 26:17-30

 

 “เพราะว่านี่เป็นโลหิต ของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ที่หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมาก”  มัทธิว 26:28


สำรวจและใคร่ครวญ:
พระเยซูยังคงควบคุมและดูแลสถานการณ์อยู่ ในช่วงเตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา ฉันจินตนาการ ไปว่าเหล่าสาวกคงกำลังเพลิดเพลินและผ่อนคลายอยู่กับกลุ่มเพื่อน พวกเขาคงจะมีความสุขที่มีคน จัดเตรียมการเฉลิมฉลองนี้ เพื่อให้พวกเขาได้รับประทานอาหารอย่างดี แต่แล้วการรับประทานอาหาร มื้อนั้นก็เริ่มเข้าสู่บรรยากาศที่ตึงเครียดมากขึ้น เมื่อพระเยซูทรงกล่าวถึงเรื่องการทรยศพระองค์ คนกลุ่มนี้ได้อยู่กับพระเยซูเป็นเวลา 3 ปี พวกเขาได้รับการสั่งสอนจากพระองค์ ได้เรียนรู้ด้วยกัน ทำงานรับใช้ร่วมกัน และพยายามแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยกัน แล้วตอนนี้คนหนึ่งในพวกเขา จะทรยศพระองค์ได้อย่างไร?
            น่าสงสัยว่าบทสนทนาบนโต๊ะอาหารครั้งนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไร? บรรยากาศจะยังคง ตึงเครียดหรือไม่? หรือบางทีบรรยากาศแบบนี้ก็อาจเป็นบริบทที่เหมาะสม เพื่อเอื้อให้พระเยซู กล่าวถึงเรื่องสำคัญของอาหารมื้อปัสกา และนำเหล่าสาวกให้ไปสู่สิ่งสำคัญแห่งพันธสัญญาใหม่ ในเทศกาลปัสกานี้พวกเขากำลังเฉลิมฉลองที่พระเจ้าทรงช่วยกู้พวกเขาให้รอดจากการเป็นทาสในอียิปต์ แล้วตอนนี้พระเยซูก็กำลังเปิดเผยว่าพระองค์คือผู้นั้นที่จะนำความรอด และการอภัยบาปมาถึงพวกเขา โดยพระกายที่แตกหักและพระโลหิตที่หลั่งไหล พระเยซูทรงยอมแตกหัก เพื่อพวกเราจะสามารถ ได้รับความบริบูรณ์ พระองค์ทรงยอมสละพระชนม์เพื่อที่เราจะได้ชีวิต พระองค์ทรงทราบว่า การสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นจะนำมาซึ่งอาณาจักรใหม่ที่เต็มด้วยเกียรติและพระสิริ การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูมีความหมายที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ (ที่แตกหักโดยการทรยศ) และความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระเจ้า (ที่แตกหักโดยความบาป) นั้นได้รับการเปลี่ยนแปลง ตลอดไป

ตอบสนอง:

ขอบคุณพระเจ้าที่โดยทางพระเยซูคริสต์ ความบาปของพวกเราได้รับการอภัยแล้ว
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.