ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2019

บทนำสู่พระธรรมมัทธิว 26-28

พระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่กับเรา

 

เมื่อถึงวันใบปาล์ม สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และวันอีสเตอร์มาถึง เราก็เข้าสู่บทท้ายๆ ของพระธรรมมัทธิว ในบรรดาผู้เขียนพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม ผู้เขียนพระธรรมมัทธิวอ้างอิงถึงพระคัมภีร์เดิมมากที่สุด และเขามักจะใช้วลีที่ว่า "ทั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะ..." สำนวนการเขียนเช่นนี้ทำให้เราเข้าใจว่า กลุ่มแรกที่มัทธิวเขียนถึงนั้น คือชาวยิว ซึ่งมัทธิวต้องการให้พวกเขาเชื่อว่า พระเยซู คือ พระเมสสิยาห์ที่เสด็จมาตามพระสัญญา

 

พระธรรมมัทธิวช่วยให้ผู้เชื่อในสมัยแรกเข้าใจว่า ตัวตนของพวกเขาได้เปลี่ยนจากลูกหลานชาวอิสราเอล กลายเป็นประชากรของอาณาจักรใหม่ แต่เป็นอาณาจักรที่ดูเปราะบาง ดังแขวนอยู่บนเส้นด้าย กษัตริย์ของอาณาจักรนี้ก็ไม่เหมือนกษัตริย์องค์อื่น ๆ เพราะพระเยซูผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรใหม่นี้ คือพระผู้ช่วยให้รอดที่ทนทุกข์ เราจึงรู้แน่ชัดว่า เราคือคนบาปที่ต้องการพระผู้ช่วย

 

บันทึกเหตุการณ์การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูนี้อาจทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจที่จะอ่านต่อไป แต่ถ้าลองอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 22 ไปด้วยระหว่างตลอด 2 สัปดาห์นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้น เพราะทั้งสองมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน ผู้เขียนพระธรรมมัทธิวเริ่มต้น และจบพระธรรมของเขาด้วยความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจที่สุด ก็คือ “พระเจ้าปรารถนาที่จะอยู่กับเรา” พระเยซูเสด็จมายังโลกนี้ในฐานะ “อิมมานูเอล” (แปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา) (1:23) และพระองค์เสด็จไปจากโลกนี้ พร้อมกับทำให้เหล่าสาวกมั่นใจว่า “พระองค์จะอยู่กับพวกเขาตลอดไป” (28:20)

 

ขอให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สดใหม่กับพระเจ้าทุกครั้งที่ได้ใคร่ครวญว่า พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนคุณ เพื่อให้คุณได้มีชีวิต

 

ผู้เขียน เอเลน ดันแคน (Ellen Duncan)

 

เอเลน เป็นผู้บริหารของสมาคมพระคริสตธรรมสกอตแลนด์ เธอมีใจที่จะให้ผู้คนเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ผ่านการเข้าหาพระองค์ในพระวจนะ

 

 

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2019

สิ้นเปลืองไปหรือเปล่า

เตรียมจิตใจ
อธิษฐานกับพระเจ้าถึงทัศนคติของคุณที่มีต่อเรื่องเงินด้วยความซื่อสัตย์

อ่าน มัทธิว 26:1-16

 “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า สิ่งที่หญิงคนนี้ทำ จะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลก ที่มีการประกาศ ข่าวประเสริฐนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงนาง” มัทธิว 26:13


สำรวจและใคร่ครวญ:
เรื่องราวชีวิต และพันธกิจของพระเยซูที่มัทธิวบันทึกไว้ในตอนนี้ ได้เน้นถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และพระเยซูก็ไม่ได้ประหลาดใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเลย อะไรที่ทำให้คุณมั่นใจว่าพระเยซูทรงรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้า (ข้อ 1-2) เกี่ยวกับอุบายของ พวกหัวหน้าปุโรหิต (ข้อ 3-5)? 

การกระทำที่งดงามของหญิงคนหนึ่งที่เธอได้เจิมพระเยซูนั้น เป็นการแสดงออกถึงความรัก และการอุทิศตัวต่อพระองค์ พระเยซูมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเตรียมสำหรับเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง พระองค์กล่าวยกย่องการกระทำของเธอ แต่ในทางตรงข้าม มีสาวกหลายคนมองพฤติกรรมของเธอว่า เป็นการกระทำที่สิ้นเปลืองเกินไป พวกเขาคิดว่า น่าจะนำเงินไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้
การตอบสนองของพระเยซูนั้น ไม่ได้แปลว่าพระองค์ไม่ใส่ใจคนยากจน แต่พระองค์กำลังท้าทายให้ เหล่าสาวกเห็นความสำคัญในประเด็นนี้ เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้กับยูดาสด้วยหรือไม่? เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในความคิดของยูดาสที่ทำให้เขาทรยศพระเยซู มุมมองเรื่องเงินทั้ง 2 มุมในเหตุการณ์นี้ก็ท้าทายพวกเราด้วย เราต้องระวังเพื่อไม่ให้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ "รู้จักราคาของทุกอย่าง แต่กลับไม่รู้จักคุณค่าของอะไรเลยสักอย่าง" (ออสการ์ ไวลด์)

ตอบสนอง:
พระเจ้าทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างและถืออนาคตของคุณไว้ในพระหัตถ์แล้วคุณจะสามารถวางใจให้พระองค์ เป็นผู้ดูแลการเงินของคุณได้หรือไม่?
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.