ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2019

ความเชื่อที่มีชีวิต

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาคิดและอธิษฐานเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้ ว่ามีความหมายอย่างไรกับคุณในการปฏิบัติต่อคนรอบข้าง เรารักเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน”  (1 ยอห์น 4:19).

 

อ่าน มัทธิว 25:31-46

 

 “เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า พวกท่านก็ต้อนรับเรา”  มัทธิว 25:35

 

สำรวจและใคร่ครวญ

วันพิพากษาได้มาถึง และพระเยซู บุตรมนุษย์เป็นทั้งกษัตริย์ (ข้อ 34) และพระเจ้า พระองค์เสด็จมา ในพระสิริ” (ข้อ 31) บรรดาประชาชาติต่างๆ จะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์ (ข้อ 32)

 

และใครคือผู้ที่จะได้รับการอวยพร คือผู้ที่จริงจังกับบัญญัติรักสูงสุด (ดูตัวอย่าง มัทธิว 7:12; 22:36–39; 23:23) ในช่วงต้นของมัทธิวได้ขยายบัญญัติรักไปถึงแม้แต่ศัตรูของเรา (มัทธิว 5:43,44)

 

ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูได้ให้อาหารแก่ผู้ที่หิว (ข้อ 35) เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ไม่มีนุ่งห่ม (ข้อ 36) เยี่ยมเยียนผู้ที่เจ็บป่วยและผู้ที่ถูกจองจำ และให้สิ่งจำเป็นแก่คนแปลกหน้า (ข้อ 36) และที่ลึกซึ้งกว่านั้น คือความคิดที่ว่า สิ่งที่ท่านได้ทำแก่ผู้ที่เล็กน้อยที่สุด ... ท่านได้กระทำเพื่อเรา” (ข้อ 40).

 

เราเริ่มต้นพระคำชุดนี้ด้วยพระเยซูโจมตีพวกผู้นำศาสนาของกรุงเยรูซาเล็ม ที่พวกเขาหน้าซื่อใจคด ที่พวกเขาต้องการให้คนเห็นและเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นคนสำคัญ เราจบการสนทนาสุดท้ายของพระเยซูด้วยการพลิกกลับอย่างตรงกันข้าม ผู้ซึ่งเป็นคนนอก คนที่ไม่สำคัญ คนที่ถูกลืม จะถูกจดจำตามคุณค่าหรือค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้า อีกครั้งที่พระเยซูเน้นย้ำว่ารักพระเจ้าคือการรักเพื่อนบ้านของตนเอง

 

ตอบสนอง

 

ขอพระเจ้าเติมคุณด้วยความรักที่มีต่อคนอื่น เปิดตาของคุณต่อผู้ที่มีความต้องการรอบข้างคุณ 
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.