ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019

พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2019

การดูแลที่ชาญฉลาด

 

เตรียมจิตใจ

คุณคิดว่าการทำงานของพระเจ้าในโลกของพระองค์จะเป็นอย่างไรสำหรับคุณ?

 

อ่าน มัทธิว 25:14-30

 

 “นายจึงตอบว่า ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์ เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมาก’” มัทธิว 25:23

 

สำรวจและใคร่ครวญ

อีกครั้งพระเยซูใช้คำอุปมาเพื่อดูว่า ความพร้อมเป็นอย่างไร สิ่งที่เน้นย้ำคือการเชื่อฟังในการใช้ทรัพยากรของนายหรือ การดูแล

 

ทาสสามคนในคำอุปมานี้ ต่างได้รับตะลันต์ในจำนวนที่ต่างกันให้ ดูแลก่อนที่นายจะออกเดินทาง (ข้อ14) ในตอนท้าย จำนวนที่ทาสแต่ละคนได้รับนั้นไม่สำคัญ (ข้อ15) สิ่งที่สำคัญในคำอุปมานี้คือทาสได้ทำอะไรกับสิ่งที่ให้กับพวกเขา (ข้อ 19) เป็นที่ชัดเจนในที่นี้ว่า ความต้องการของพระเยซูคือให้เราใช้ของประทานที่พระองค์ให้อย่างดี ทาสคนที่สามฝังตะลันต์ที่ให้แก่เขาไว้ (ข้อ 18) แต่เมื่อต้องเผชิญกับการขาดความสัตย์ซื่อของเขาเอง เขาโทษนาย (ข้อ 24) ว่าเป็น คนใจตระหนี่” (ข้อ 24) แรงจูงใจของเขาคือความกลัว ไม่ใช่ความเชื่อวางใจ

 

ความคิดที่มีชีวิตสำแดงออกถึงความเชื่อและวางใจในความดีของพระเจ้าและ เกิดผลเป็นเรื่องสำคัญในพระคัมภีร์ พระเยซูตรัสว่า ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้ หรือวางไว้ใต้เตียง แต่ตั้งไว้ที่เชิงตะเกียง” (ลูกา 8:16). คำอุปมานี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการไถ่ของคุณ แต่เน้นย้ำว่าข่าวประเสริฐการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิต ทาสที่ซื่อสัตย์สองคนได้รับการอวยพร แต่ทาสที่ไม่ซื่อสัตย์สูญเสียแม้แต่พรที่เขาเคยได้รับ (ข้อ 29)

 

ตอบสนอง

ขอพระเจ้าช่วยคุณให้เป็น ผู้ดูแลที่ซื่อสัตย์ กับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่คุณ

 
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.