ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
bulletหนังสือที่ระลึก 50 ปี
bulletหนังสือที่ระลึก 45 ปี
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletอธิษฐานตามพระคัมภีร์ / Pray the Word
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
bulletTest
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2019

รอคอยอย่างฉลาด

 

เตรียมจิตใจ

นักเขียนชาวอเมริกัน George Saunders ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความรู้สึกของฉันคือ เราอาศัยในยุคแห่งวัตถุ เราชอบวัตถุ และเรามักคิดว่านั่นคือทั้งหมดของชีวิต” (https://imagejournal.org/article/a-conversation-with-george-saunders)

 

อ่าน มัทธิว 25:1-13 

 “เพราะฉะนั้น จงเฝ้าระวังอยู่ เพราะพวกท่านไม่รู้กำหนดวันหรือเวลานั้นมัทธิว 25:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คำอุปมาของวันนี้ เน้นย้ำอีกครั้งถึงความสำคัญว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไร เพราะว่าการติดตามพระเยซูโดยพื้นฐานแล้วเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุ และเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อปัจจุบันเท่านั้น ความหวังในอนาคตกำหนดความหมายและวัตถุประสงค์ของปัจจุบัน และอนาคตนี้ในแผ่นดินของพระเจ้า ได้เริ่มแล้วในขณะที่เราติดตามพระเยซู

 

พระเยซูใช้อุปมาเรื่องการแต่งงานเพื่อบอกถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อ และอีกครั้งที่เน้นที่เจ้าบ่าวมาช้ากว่ากำหนด (ข้อ 5) พวกหญิงพรหมจารีทั้งสิบคนทำเหมือนกัน พวกเขาหลับไป  (ข้อ 5) อีกครั้งที่มีความแตกต่างในการกระทำ บางคน ฉลาดและบางคน โง่” (ข้อ 2). พวกหญิงพรหมจารีที่ฉลาดรอคอยและเตรียมพร้อมสำหรับการมาช้า และเตรียมน้ำมันเพียงพอสำหรับตะเกียงของพวกเขา (ข้อ 7)  การขาดน้ำมันของพวกหญิงพรหมจารีที่โง่ แสดงถึงการไม่เตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของเจ้าบ่าว (ข้อ 8)

 

อีกครั้งที่พระเยซูตรัสเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมอย่างสัตย์ซื่อทุกๆ วัน แม้ในชีวิตประจำวันท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆ ทางโลก ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้ติดตามพระเยซูด้วยมุมมองที่แตกต่าง

 

ตอบสนอง

ในความเป็นจริง คุณดำเนินชีวิตเหมือนปัจจุบันคือทุกอย่างหรือไม่? ขอพระเจ้าช่วยคุณให้มองชีวิตของคุณด้วยมุมมองที่แตกต่าง
พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.