ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot




อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 เมษายน 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 2 เมษายน 2019

สัตย์ซื่อ ในความปกติ

 

เตรียมจิตใจ

เมื่อชีวิตดำเนินไปตามกิจวัตร มันยากจะจำได้ว่าอะไรสำคัญ(จากหนังสือ Marilynne Robinson, Gilead, New York, Picador, 2004, p102).

 

อ่าน มัทธิว 24:36-44

 

 “เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหนมัทธิว 24:42

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูใช้เรื่องราวและคำอุปมาแสดงถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อม แม้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแบบธรรมดาๆ ในคำอุปมา เราพบว่าผู้คนยุ่งกับ การกิน การดื่ม ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน (ข้อ 38) ทำงานในทุ่งนาหรือโม่แป้ง (ข้อ 40,41)

 

พระเยซูเปรียบเทียบการพิพากษาที่ไม่คาดคิดของพระเจ้า จากเรื่องของโนอาห์และน้ำท่วมใหญ่ กับการกลับมาครั้งสุดท้ายของบุตรมนุษย์ (ข้อ 37) ผู้คนในเรื่องเหล่านี้ดำเนินชีวิตปกติ อย่างไรก็ตาม สำหรับบางคน ทุกๆ วันก็เป็นแบบนั้น แต่สำหรับผู้ติดตามพระเยซู เราต้องดำเนินชีวิตด้วยรับรู้ถึงสิ่งที่มากกว่าตัวเรา เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่า (ข้อ 43) แผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึง และขณะที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงขณะนี้และยังอีกทั้งความหวังในอนาคตของเรา และฐานะของเราที่เป็นพลเมืองของแผ่นดินของพระเจ้า ได้ให้ความหมายสูงสุดและให้ความสำคัญกับปัจจุบัน

 

ตอบสนอง

อ่านข้อ 42 ถึง 44 อีกครั้ง อธิษฐานที่ความหวังในอนาคตของคุณจะกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตของคุณตลอดเวลา ขอพระเจ้าช่วยคุณให้สัตย์ซื่อและ เฝ้าระวังทุกวัน




พลังประจำวัน#179-เมษายน

อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 เมษายน 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 เมษายน 2019



Copyright © 2010 All Rights Reserved.