ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019

เตรียมพร้อมที่จะรัก
 

เตรียมจิตใจ

คุณรับรู้ถึงสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมอะไรบ้าง อาจจะในข่าวของวันนี้ หรือจากชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างคุณ?

 

อ่าน มัทธิว 23:13-24 

 “วิบัติแก่พวกเจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าถวายทศางค์ ที่เป็นสะระแหน่ ลูกผักชี และยี่หร่า แต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติ คือความยุติธรรม ความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยมัทธิว 23:23

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คำพูดที่รุนแรงของพระเยซู เป็นไปตามการประชุมของการโต้แย้งแบบโบราณ เมื่อพระองค์เปิดเผยการเสแสร้งของพวกอาลักษณ์และพวกฟาริสี พระองค์ได้ยกตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการหน้าซื่อใจคดอะไรบ้างในพระธรรมตอนนี้?

                    ในการครอบงำด้วยเรื่องปลีกย่อย  (ข้อ 24), การอ้างถึงในคำสาบาน (ข้อ16–22) หรือถวายทศางค์ (ข้อ 23)  ผู้นำศาสนาได้พลาดใจความสำคัญ พระเยซูได้สรุปเป้าหมายรวมของการรักษาธรรมบัญญัติด้วยพระบัญญัติให้รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน (22:37,38)

พันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่เน้นสิ่งที่สำคัญจริงๆ คือความยุติธรรม ความเมตตาและความเชื่อ (โฮเซยา 6:6; มีคาห์ 6:8; ยากอบ 1:27) การขาดความยุติธรรมแสดงออกโดยผู้นำศาสนาเผยให้เห็นถึงความเสแสร้งที่ปฏิบัติพิธีกรรมเพียงภายนอก ตรงข้าม ผู้ติดตามพระเยซู ด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะดำเนินชีวิตด้วยหัวใจของการรับใช้ (ข้อ 11) ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยความเชื่อและความรัก

 

ตอบสนอง

นักศาสนศาสตร์ชาวเยอรมัน Dietrich Bonhoeffer ได้เขียนว่า คริสเตียน ... ต้องแบ่งปันด้วยใจกว้างขวางอย่างพระคริสต์ ด้วยการกระทำที่รับผิดชอบและเป็นอิสระ ... เพียงรอคอยและเฝ้าดูไม่ใช่การกระทำของคริสเตียน คริสเตียนถูกเรียกให้มีความเห็นใจและลงมือกระทำคุณจะแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อความยุติธรรมและความเมตตาในชีวิตของคุณอย่างไร?
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.