ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

พระเจ้าทรงพระเกียรติสิริยิ่งใหญ่

 

เตรียมจิตใจ

ลองคิดถึงสิ่งที่ทรงพลังยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณเคยพบเห็นในธรรมชาติ คุณมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อคุณมีประสบการณ์อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้น?

 

อ่าน สดุดี 29

ขอพระยาห์เวห์ประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุขสดุดี 29:11

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สดุดีบทนี้ได้เอ่ยพระนามพระยาห์เวห์ซ้ำถึง 18 ครั้ง กษัตริย์ดาวิตได้ประกาศถึงพระเกียรติสิริและฤทธานุภาพอันเกรียงไกรของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ดาวิดเล่าให้เราเห็นภาพเป็นฉาก ๆ ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่มีต่อสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง  ภาพแรกเป็นภาพของบรรดาบุตรของพระเจ้าในสรวงสวรรค์กำลังถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาห์เวห์ (ข้อ 1,2)  ต่อมาเป็นภาพความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือพายุและน้ำมากหลาย (ข้อ 3,4)  จากนั้น เป็นภาพพระสุรเสียงอันทรงอำนาจของพระเจ้าที่ทำให้ป่าสนสีดาร์โค่นทลายลงเป็นเสี่ยงๆ (ข้อ 5) พระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือบรรดาประชาชาติทั้งหลาย (ข้อ 6) และเหนือธรรมชาติทั้งปวง (ข้อ 7,8)  พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานชีวิต และทรงทำให้สูญสิ้นไป (ข้อ 9).

สิ่งเดียวที่เราสมควรจะตอบสนองเมื่อเราได้เผชิญอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ คือการร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงสดุดีพระเกียรติของพระองค์ (ข้อ 9 )

เมื่อท้องฟ้าเปิดออก และเราได้เห็นพระเจ้าทรงประทับบนบัลลังก์เป็นพระราชาเนืองนิตย์เหนือสรรพสิ่ง (ข้อ10) พระองค์มิได้เป็นเพียงพระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพที่ประทับแต่บนสวรรค์  แต่ยังทรงเป็นพระเจ้าของเราทุกคน ผู้ทรงประทานกำลังและอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุขด้วย (ข้อ 11).

 

ตอบสนอง

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือสรรพสิ่ง ทรงพลานุภาพเกรียงไกรอันน่าเกรงขาม โปรดทรงช่วยลูกให้เอนลงในพระองค์ เพื่อรับเอากำลังเรี่ยวแรงและสันติสุขของพระองค์เข้ามาในชีวิต โปรดช่วยลูกที่จะร้องสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เมื่อลูกระลึกถึงความดีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.