ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019

พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่

 

เตรียมจิตใจ

อะไรคือความหวังของคุณที่มากกว่าสิ่งใดทั้งหมด?

 

อ่าน โยบ 19:1-29

 

ทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์ พวกเขาจะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลายวิวรณ์ 22:3-4

 

สำรวจและใคร่ครวญ

โยบได้กลายเป็นคนที่ยิ่งสิ้นหวังมากขึ้น พระเจ้าก็ยังดูเหมือนยังต่อต้านเขาและทำกับเหมือนศัตรูคนหนึ่ง (ข้อ 1–12) และโยบถูกโดดเดี่ยวจากคนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน (ข้อ13–22). พระเจ้าได้โจมตีเขาเป็นส่วนตัว (ดูข้อ 16,19) และยังได้เปลี่ยนคนอื่นให้ต่อต้านเขาด้วย ทั้งพระเจ้าและคน ทุกคนดูเหมือนต่อต้านเขา

แต่ความหวังของโยบอยู่ที่คนกลางองค์พระผู้ไถ่ (ข้อ 25; 9:33; 16:19) ศัพท์ฮีบรูบางครั้งแปลว่าญาติผู้ชาย-ผู้ไถ่เช่นในกรณีเมื่อโบอาสแต่งงานกับนางรูธ เพราะผู้ไถ่นี้คือคนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติ พวกเขาทำหน้าที่เป็นแชมเปี้ยนหรือผู้ช่วยให้รอด พวกเขาแบกรับมูลเหตุและปกป้องสิทธิของคุณ พวกเขาต่อสู้คนแข็งแรงเพื่อคนอ่อนแอ

ใครในนั้นที่สามารถช่วยโยบต่อสู้พระเจ้า? มีแต่พระเจ้าที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ มีเพียงพระเจ้าที่จะช่วยไถ่โยบ แต่พระเจ้าจะสัมพันธ์กับโยบอย่างไร? พระเจ้าจะต้องเป็นผู้ชาย? พระองค์จะแบกความกริ้วโกรธของพระองค์เองเพื่อเห็นแก่เราหรือ?

และพระเจ้าได้ให้โยบมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องนี้ โยบมีพระผู้ไถ่ผู้ทรงพระชนม์อยู่ตลอดไป และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก (ข้อ 25) และโยบจะเห็นพระองค์ด้วยตาของเขาเอง (ข้อ 26,27) และแม้ว่านั่นจะเกิดหลังความตายของโยบ  ความคิดที่ว่าโยบจะอยู่กับพระผู้ไถ่ของเขา ดึงมาจากความโหยหาทางอารมณ์ที่ระเบิดออกมาเป็นส่วนตัว

 

ตอบสนอง

สรรเสริญพระเจ้าที่พระเยซูได้ซื้อคุณและนำคุณเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ และวันหนึ่งตั้งคุณอยู่เบื้องหน้าพระบิดาโดยปราศจากตำหนิและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี (ยูดา 24)
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.