ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

อธิษฐานขอความช่วยเหลือและขอบพระคุณ

 

เตรียมจิตใจ

คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคนอื่นปฏิบัติต่อคุณแย่มาก? คุณจะทำอะไรเมื่อถูกปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องหรือเลวร้าย?

 

อ่าน สดุดี 28

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์ และจิตใจของข้าพเจ้าก็ปีติยินดียิ่ง ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้าสดุดี 28:7

 

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สดุดี 28 เขียนโดยดาวิดยามยากลำบากและท่ามกลางความขัดแย้งอย่างรุนแรง แวดล้อมไปด้วยคนอธรรม ผู้ทำความชั่วและผู้เสเแสร้ง (ข้อ 3) ในทุกด้านเขารู้สึกถูกปิดล้อมไปด้วยผู้ไม่ใยดีต่อพระเจ้า (ข้อ 5) เป็นสถานการณ์ที่ถูกทดลอง เขากลัวว่าเขาอาจไม่สามารถผ่านพ้นไปได้ และรู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ข้อ 1) ดังนั้นเขาจึงร้องทูลพระเจ้าศิลาของเขาให้ช่วยเหลือ ดาวิดปรารถนาความยุติธรรม (ข้อ 4,5) ที่คนชั่วร้ายจะได้รับการลงโทษ (ข้อ 4) และเขาเองจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง (ข้อ 3)

 

จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมาในข้อ 6 ที่ดาวิดได้รับคำตอบและพระเมตตาตามที่ได้ทูลอ้อนวอน ดูที่ข้อ 7 ที่เขานำความจริงนี้มาใช้กับจิตใจของตนเอง และในข้อ 8 และ 9 เขาขยายความจริงนี้ออกไปยังประชากรที่เหลือของพระองค์

 

นี่เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกทดลอง เช่นเดียวกับดาวิด ให้เราหันความกลัวของเราสู่การอธิษฐานวิงวอนขอความช่วยเหลือ ความยุติธรรมและความเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นศิลา เป็นโล่ เป็นผู้เลี้ยง เป็นป้อมปราการแห่งความรอดของเรา  และเป็นกำลังของประชากรของพระองค์  ให้เราวางใจและนมัสการพระองค์แม้ในยามยากลำบาก

 

ตอบสนอง

ให้มองย้อนดูภาพลักษณ์ทั้งหมดที่ดาวิดกล่าวถึงพระเจ้าของพระองค์ในสดุดี 28 แต่ละอันจะช่วยให้คุณตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสถานการณ์ยามยากลำบากในปัจจุบันหรือในอนาคตอย่างไร?
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.