ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019

ศาสนศาสตร์ผลักดันทุกสิ่งทุกอย่าง

 

เตรียมจิตใจ

สิ่งที่คุณเชื่อในพระเจ้ามีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณและการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร?

 

อ่าน โยบ 6:1-30

 

สาธุการแด่... พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากได้ ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า” 2 โครินธ์ 1:3-4

 

สำรวจและใคร่ครวญ

โยบได้สูญเสียทุกอย่าง เพราะธนูของพระเจ้าได้แทงและทำให้เขากลัว (ข้อ 4) ทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าอีก และเมื่อเขาต้องการเพื่อนมากที่สุดแต่พวกเขากลับแย่กว่าไร้ประโยชน์ (ข้อ 14-30) โยบบอกว่า แม้ว่าพระเจ้าจะต่อต้านเขา เพื่อนๆ อย่างน้อยก็ควรอยู่ที่นั่นเพื่อเขา (ดูข้อ 14)

จำเวลาที่เพื่อนๆ พบโยบตอนแรกได้หรือไม่? พวกเขานั่งเงียบๆ เป็นเพื่อนร่วมในความทุกข์ใจกับโยบถึง 7 วัน (2:11-13) บางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยทำ แต่บางที แม้กระนั้น พวกเขาได้เริ่มทำตัวออกห่าง พวกเขาร้องไห้ ฉีกเสื้อคลุมตนเอง และซัดผงคลีดินขึ้นฟ้าเหนือศีรษะ เหมือนว่าโยบได้ตายแล้ว (2:12) และแม้ว่าพวกเขาไม่ได้พูดกับโยบ (2:13) พวกเขาได้พูดกันเอง

การทรมานของโยบค่อนข้างรุนแรง และเป็นความจริงที่ว่า พระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดขึ้นกับคนบริสุทธิ์ เขย่าขวัญศาสนาของพวกเขาและทำให้พวกเขากลัว (ข้อ 21)  พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อโยบเหมือนพี่น้องที่กำลังทนทุกข์ทรมาน พวกเขาโยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับเขาโดยเขาอยู่รอบข้าง (ข้อ 27) และไม่ได้มองหน้าเขา (ข้อ 28)  พวกเขาเหมือนแม่น้ำในดินที่แห้งแล้งที่คุณพึ่งพาเพื่อชีวิต แต่มันหลอกคุณและนำคุณไปสู่ความตาย (ข้อ 14–21).

 

ตอบสนอง

เพื่อนของโยบไม่มีที่สำหรับพระคุณในศาสนาของเขา และดังนั้นจึงไม่ปรากฏในคุณลักษณะของพวกเขา ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อคุณเช่นนั้น อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะช่วยคุณปฏิบัติต่อคนอื่นๆ ด้วยพระคุณ
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.