ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019

ความลำบากใจเกี่ยวกับศาสนา

 

เตรียมจิตใจ

คุณทำอะไรที่ทำให้พระเจ้าอวยพรคุณ?

 

อ่าน โยบ 5:1-27

 

และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยโรม 8:17

 

สำรวจและใคร่ครวญ

โอ ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง เอลีฟัสพูดต่อ ภัยพิบัติจะมาถึงคนโง่ (ดูข้อ 2-5) ดังนั้นเมื่อคุณเผชิญภัยพิบัติ คุณต้องเป็นคนโง่! ความทุกข์ยากไม่ใช่ไม่มีที่มา มันเป็นผลของสิ่งที่คนบาปทำจากวันที่เขาเกิด (ดูข้อ 6,7)

เอลีฟัสแน่ใจว่าโยบสมควรได้รับในสิ่งที่ได้อยู่ ดังนั้นจากคำกล่าวที่เหลือ เอลีฟัสได้บอกโยบให้ยอมจำนนต่อพระเจ้าที่เขาไม่สามารถหวังที่จะเข้าใจ (ข้อ 8,9) และยอมรับการตีสอนของพระองค์ (ข้อ 17,18) และแล้วเขาได้วาดภาพที่สวยงามของพระเจ้าผู้ส่งฝนมารดน้ำพืชผลของเขา (ข้อ 10) ทรงพันแผลให้ผู้บาดเจ็บ (ข้อ 18) ป้องกันจากการกันดารอาหารและสงคราม (ข้อ 20) และสัตว์ป่า (ข้อ 22) และให้รางวัลด้วยบ้านและครอบครัวและสุขภาพ (ข้อ 24-26)

แต่เหมือนเอลีฟัสได้เทกรดลงบนแผลของโยบ สิ่งที่เอลีฟัสกล่าวว่าพระเจ้าให้คือทุกสิ่งที่โยบได้สูญเสียไป และแม้ว่าจะคลุมด้วยภาษาศาสนา เอลีฟัสขณะนี้ก็ฟังดูเหมือนผู้กล่าวหาในโยบ 1:9 เอลีฟัสบอกว่าโยบควรยำเกรงพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะประทานรางวัลแก่เขา เพราะว่าพระเจ้าชอบคนดี

แต่ทั้งหมดที่เอลีฟัสแสดงออกมาเป็นเพียงความรู้จักพระเจ้าอย่างตื้นๆ และเป็นศาสนาหนึ่งซึ่งในที่สุดนำสู่ความสิ้นหวัง ความจริงที่ว่าทุกคนเห็นชอบด้วยกับเขา (ข้อ 27) ไม่ได้ทำให้เขาถูกต้อง!

 

ตอบสนอง

เรารู้ว่า การทนทุกข์ทรมานของโยบ ไม่ใช่การตีสอนหรือเป็นการลงโทษ (ข้อ 17,18) สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ และในด้านนี้ของกางเขน ความผิดบาปทั้งหมดของเรา ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ได้รับการชำระทั้งสิ้นแล้วโดยพระคริสต์
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.