ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2019

ทำไมเราจึงทุกข์ทรมาน

 

เตรียมจิตใจ

ทำไมคริสเตียนจึงต้องทนทุกข์ทรมาน

 

อ่าน โยบ 2:1-13

นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์ นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลก ร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์สดุดี 73:25-26

 

สำรวจและใคร่ครวญ

บางครั้งคริสเตียนต้องทนทุกข์เพราะความบาป โดยทั่วไปแล้ว ความทุกข์ยากทั้งหมดในโลกนี้สามารถสืบย้อนกลับไปถึงความบาปที่ทำให้มนุษย์ได้ล้มลง (ปฐมกาล 3) ดังนั้นการใช้ชีวิตในโลกที่กำลังล่มสลาย ทำให้เราทุกคนต้องเจ็บปวด แต่บางครั้งเราเองก็ทำให้ตัวเองเจ็บปวด เราต้องทนทุกข์เพราะทางเลือกในชีวิตที่ผิดบาปของเราเอง เช่นขับรถที่ 100 ไมล์ต่อชั่วโมงและพุ่งชนต้นไม้ (ดูสดุดี 51) บางครั้งคริสเตียนต้องทนทุกข์เพราะพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น  นี่คือเหตุผลที่เรามองการทดลองเป็นความชื่นชมยินดีที่บริสุทธิ์ เพราะจะทำให้เราเป็นคนชอบธรรมและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น (ยากอบ 1: 2-4; 1 เปโตร 1: 7)

แต่โยบไม่ได้ทุกข์ทรมานด้วยเหตุผลเหล่านี้ เขาไม่ใช่คนที่ไม่มีบาป แต่ไม่มีข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระเจ้า (โยบ 1:1-5,8; 2:3; 31:1-40) 'ทั่วโลกนี้ไม่มีใครเหมือนเขา' (1:8; 2:3) เป็นวลีในพระคัมภีร์ที่อ้างถึงพระเจ้าเกือบทุกครั้ง แล้วโยบก็เป็นผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว

ทำไมโยบจึงต้องทนทุกข์ทรมาน? ในตอนท้ายของทุกอย่าง เขาจะไม่ได้รับการบอกกล่าว แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะได้รับคือความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของพระเจ้า (42: 5) บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้น เพราะพระองค์ต้องการความสนิทสนมลึกซึ้งกับเรา พระองค์คลายดินรอบรากของเรา เพื่อว่าเมื่อเราไม่มีอะไรและไม่มีใครที่ยึดติดได้เรามีพระองค์ เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้น และเราจะพบว่าพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างของเรา


ตอบสนอง

บ่อยครั้งเป็นอันตรายหรือไม่ช่วยอะไร ในการที่เราพยายามวินิจฉัยความทุกข์ทรมานของตนเองหรือของผู้อื่นอย่างเช่นเพื่อนของโยบพยายามทำ แต่การอธิษฐานจะนำคุณและพวกเขาเข้าใกล้และสนิทสนมกับพระเจ้า
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.