ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2019 (วันสตรีสากล


วันสตรีสากล

 

เตรียมจิตใจ:

ตามปฏิทินสากลวันนี้เป็นวันสตรีสากล (International Women's Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีขอพระเจ้าทรงนำและอวยพรสตรีและองค์กรสตรีที่ทำงานเพื่อสตรี

 

อ่าน: ฟีลิปปี 2:3-5

อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ฟีลิปปี 2:3-5

 

สำรวจและใคร่ครวญ :

วันสตรีสากลมีประวัติความเป็นมาและมีความสำคัญต่อผู้หญิงอย่างไร? เราสามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่http://th.wikipedia.org/wiki/ เริ่มจากเป็นวันที่มีการประท้วงของแรงงานหญิงเมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาในปี 1857 กรรมกรสตรีในโรงงานทอผ้าได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดทารุณจากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคนเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคสิทธิที่เท่าเทียมความยุติธรรมสันติภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้งผลักดันให้มีการตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน

 

วันสตรีสากลไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกร่วมฉลองกันเท่านั้นแต่เป็นวันที่องค์กรสหประชาชาติซึ่งรวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยและเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมาทุกปีทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันและให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานหญิงและสืบทอดเจตนารมย์ที่ต้องการให้ผู้หญิงได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆผู้ใช้แรงงานต้องได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมในสังคม

 

องค์กรสตรีคริสเตียนหลายแห่งทั่วโลกเช่นYWCA - Young Women Christian Association ก็ได้มีเป้าหมายและปฏิบัติการร่วมกับสตรีและองค์กรต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Strategic Development Goal - SDG ที่ได้ร่วมกันกำหนดในสหประชาชาติตัวอย่างเข่นSDG 5 - Gender Equality / บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง)

 

ตอบสนอง :

มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี? และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์อะไรจากเจ้า? นอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตาและให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจมีคาห์ 6:8
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.