ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2019

หมดคำถามแล้ว

 

เตรียมจิตใจ

ความรักต้องเป็นศูนย์กลางการดำเนินชีวิตคริสเตียน ความรักที่พระเจ้ามีให้เราและความรักที่เรามีให้พระเจ้า หากมีสิ่งใดเข้ามาแทนที่ความสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ อธิษฐานให้สิ่งเหล่านั้นเลื่อนลำดับความสำคัญลงไปเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความรัก

 

อ่าน มัทธิว 22:34-46

จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่านมัทธิว 22:37 

สำรวจและใคร่ครวญ

พวกฟาริสีถือโอกาสขณะที่พระเยซูกำลังโต้แย้งอยู่กับพวกสะดูสี พวกเขาคิดคำถามที่มีเล่ห์เหลี่ยมขึ้นใหม่เพื่อจับผิดพระเยซู ในธรรมบัญญัตินั้น พระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด?” (ข้อ 36)

พระเยซูทรงนำพระวจนะมาจากเฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 หนึ่งในบทสรุปสำคัญที่สุดของข้อพระวจนะจากพระคัมภีร์เดิม รู้จักกันในศาสนายูดาห์ว่าคือ เชมา (แปลว่า ฟัง”:  “โอคนอิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด...!”) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักทั้งหมด รักพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่คุณมี พระกิตติคุณทุกเล่มเห็นพ้องต้องกันในเรื่องนี้ แม้พวกเขาใช้คำว่า ด้วยสิ้นสุดใจ สุดวิญญาณและสุดความคิด (และสุดกำลัง) โดยเรียงต่างกัน เพราะในพระคัมภีร์ฉบับดั้งเดิมใช้คำพูดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ้นของคุณและรักในแบบเดียวกันต่อเพื่อนบ้าน
 

ในลูกา 10:29 อุปมาที่มีนัยเรื่องชาวสะมาเรียใจดี : “ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” แต่ ณ ที่นี้ในมัทธิว ข้อโต้แย้งของพระเยซูก็ได้จบลง พระองค์ทรงปิดปากไม่ให้พวกเขาได้โต้แย้งอีกต่อไป ไม่มีใครสามารถตอบพระองค์สักคำหนึ่ง ตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์อีก” (ข้อ 46)

 

ตอบสนอง

ที่กางเขนของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงทุ่มเทความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นให้คุณ ลองทำบางสิ่งสุดสัปดาห์นี้ที่แสดงว่าคุณรักเพื่อนบ้าน และรักพระเจ้าในแบบเดียวกัน ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ้นของคุณ”  
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.