ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019

พลังประจำวันวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019

เอาเงินมาให้เราดู!”

 

เตรียมจิตใจ

ให้นำธนบัตรหรือเหรียญของคุณมาดู คุณเห็นรูปใครบนนั้น และส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน ถ้าภาพที่อยู่บนธนบัตรเป็นปัญหาต่อความเชื่อของคุณ?

 

อ่าน มัทธิว 22:15-22

เพราะฉะนั้น ของของซีซาร์จงถวายแด่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้ามัทธิว 22:21

 

สำรวจและใคร่ครวญ

สามสิ่งที่อาจช่วยให้เราฟังเรื่องนี้ได้ดีขึ้นคือ (1) เหรียญธรรมดาที่มีภาพของซีซ่าร์อยู่บนนั้น (2) พระบัญญัติสิบประการ ที่บอกว่าอย่าทำรูปเคารพสำหรับตน (ซึ่งรวมถึงเทพเจ้า และแม้ภาพของซีซ่าร์ก็เป็นที่ถกเถียงและเข้าใจผิดกันว่าเป็นภาพของพระเจ้าองค์หนึ่ง); (3) ภาพของพระเจ้า จากพระธรรมปฐมกาล 1 เป็นภาพของมนุษยชาติ ไม่ใช่ภาพที่อยู่บนเหรียญทองคำ

 

และพวกฟาริสีที่พากันมาเพื่อหาทางจับผิดพระเยซู ว่าพระองค์เห็นด้วยหรือต่อต้านการจ่ายภาษีให้กับจักรวรรดิโรมัน? ถ้าเห็นด้วยก็แปลว่าพระองค์ให้พวกโรมันชนะโดยนำเงินของโรมันมาใช้ ถ้าต่อต้านก็เท่ากับพระองค์เป็นตัวปัญหาในเชิงการเมือง แน่นอน ถ้าพวกฟาริสีคิดว่าไม่ควรมีใครมีเหรียญโรมันที่มีภาพซีซ่าร์อยู่ พวกเขาก็ไม่ควรมีเหรียญนั้นอยู่กับตัว

 

เอาเงินนั้นมาให้เราดูพระเยซูตรัสสั่ง (ข้อ 19)  ก็มีคนส่งให้ดูทันที พระเยซูจึงสรุปว่า: ถ้าพวกคุณยังอยากมีเหรียญนี้อยู่กับตัว เหรียญที่มีภาพของซีซ่าร์ คุณก็ควรนำเหรียญนั้นไปจ่ายภาษี แต่ผมขอพูดถึงภาพอีกแบบให้คุณฟัง ภาพของพระเจ้า ภาพนั้นจะเป็นอย่างไร?

 

ตอบสนอง

ความเชื่อของคริสเตียนเรียกร้องให้เราใช้เงินอย่างฉลาด (และด้วยความใส่ใจ) อย่าปล่อยให้เงินกลายเป็น พระเจ้าในชีวิตของเรา ในการดำเนินชีวิต ลองพิจารณาดูว่าคุณใช้เงินอย่างไร เพราะนั้นคือสิ่งที่จะบอกถึงการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณ 
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.