ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019

 พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

หลักประกันความสุข

 

เตรียมจิตใจ

ให้เราเข้าไปใกล้พระเจ้าด้วยใจจริง ด้วยความไว้ใจเต็มที่ มีใจและกายที่ได้รับการชำระให้สะอาด” (ฮีบรู 10:22มีอะไรขัดขวางคุณหรือไม่? พระเยซูได้ทรงเปิดทางผ่านพระโลหิตของพระองค์แล้ว

 

อ่าน สดุดี 26

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์รักพระนิเวศอันเป็นที่พำนักของพระองค์ และเป็นที่ประทับแห่งพระสิริของพระองค์สดุดี 26:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

เราอาจไม่ค่อยเห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างของดาวิด ซึ่งดูเหมือนค่อนข้างเห็นแก่ตัวและโอ้อวด เขาแก้ตัวปกป้องตัวเอง มั่นใจในจิตสำนึกที่ชัดเจนของเขาต่อหน้าพระเจ้าและคนอื่น ๆ เราเคยใช้วิธีนี้หรือไม่? เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าดาวิดไม่ได้อ้างความสมบูรณ์แบบ การโต้แย้งของเขาคือเขาเป็นคนซื่อสัตย์และไม่ได้ทำตามความกดดันรอบข้าง (ข้อ 4,5) ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าของพระองค์แสดงออกด้วยความไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้า และดำเนินในความสัตย์ซื่อของพระองค์ (ข้อ 3) พระองค์ต้องพึ่งพาพระเมตตาของพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกเรา (ข้อ 11) แต่ความเชื่อวางใจของพระองค์ ทำให้พระองค์มีความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นจิตใจของเรา ทรงรู้ว่าเมื่อไรที่เราไปในทางเดียวกับพระองค์ ซึ่งพระสิริของพระองค์เป็นเรื่องสำคัญของเรา (ข้อ 8) พระองค์ทรงมองหาทิโมธี ผู้ที่ไม่ได้มองแต่ผลประโยชน์หรือเรื่องของตัวเอง แต่เรื่องของพระเยซูคริสต์ด้วย (ฟีลิปปี 2:21) หรือนางเปอร์ซีส หญิงผู้ปฏิบัติงานมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้า (โรม 16:12)  การเป็นอยู่เช่นนั้น ทำให้เกิดหลักประกันที่ยิ่งใหญ่ในความเชื่อ (1 ทิโมธื 3:13) อย่างไรก็ตาม   ประสบการณ์ของดาวิดจึงอาจถือว่าไม่เป็นเป็นเรื่องแปลกหรือไม่เหมาะสม  เมื่อเราถูกกล่าวหา ถูกเข้าใจผิด หรือถูกสงสัยในความซื่อสัตย์ของเรา เราเองก็สามารถเข้ามาด้วยจิตสำนึกที่ชัดเจนต่อพระพักตร์พระเจ้า แก้ตัวและทูลขอการแก้แค้น!

 

ตอบสนอง

คุณซื่อสัตย์แค่ไหนกับพระเจ้าเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณ? พูดอย่างเปิดเผยกับพระองค์ในขณะนี้
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.