ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มีนาคม 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019

ฆ่าผู้ส่งสาร

 

ตรียมจิตใจ

ผู้คนเป็น ผู้เช่าอยู่บนโลกของพระเจ้าในอุปมาของวันนี้ คุณเคยคิดว่าตัวคุณเองเป็น ผู้เช่าที่ของพระเจ้าด้วยหรือไม่? และความคิดนี้จะทำให้แนวทางการดำเนินชีวิตที่คุณเป็นอยู่แตกต่างไปอย่างไร?

 

อ่าน มัทธิว 21:33-46

 

แผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน ยกให้กับชนชาติหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลสมกับแผ่นดินนั้นมัทธิว 21:43

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูเริ่มต้นกล่าวว่า คุณไม่เพียงแต่เป็นวัยรุ่นซึ่งไม่สบอารมณ์ แต่คุณยังเป็นผู้เช่าที่น่ากลัวด้วย ความหมายคือ ผู้คนที่พระเยซูพูดถึง ไม่ว่าพวกเขาจะคิดอย่างไร เขาไม่ได้ เป็นเจ้าของสถานที่ พวกเขาอยู่ที่นั่นได้โดยพระคุณของเจ้าของสถานที่ (พระเจ้า) และประวัติการอยู่อาศัยของพวกเขาก็ไม่ดีด้วย

 

พวกเขาเฆี่ยนตี ฆ่า และเอาหินขว้างบรรดา ผู้รับใช้ที่มาเก็บ พืชผลที่ถึงเวลาได้จากสวนองุ่น ลองคิดดูว่าผู้รับใช้เหล่านี้เป็นบรรดาผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิม ร้องเรียกให้คนของพระเจ้ามีความยุติธรรม มีความรักและเมตตา และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ (มีคาห์ 6:8) แต่พวกผู้เช่าไม่รับฟัง พระเจ้าจึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา แน่นอน นั่นเป็นความคาดหวังว่าจะได้รับผลตามที่ต้องการ แต่กลับไม่ พวกเขาก็ฆ่าพระบุตรด้วย

 

ทั้งหมดนี้ที่พระเยซูตรัส เป็นสิ่งที่เล็งเห็นล่วงหน้าตั้งแต่ยุคพระคัมภีร์เดิมแล้ว อ้างจากพระธรรมสดุดี 118  ดังนั้นจงระวัง อย่าคิดเหมาเอาเองว่าเมื่อเราเป็นประชากรของพระเจ้าทุกสิ่งต้องเป็นไปด้วยดี คำถามที่แท้จริงคือ ตัวเราเกิดผล (ความยุติธรรม ความเมตตา ฯลฯ) ที่พระเจ้าต้องการหรือไม่?

 

ตอบสนอง

ผู้คนในอุปมาไม่ยอมรับผู้รับใช้ของพระเจ้าเมื่อพวกเขามาหา (หรือพระบุตร เมื่อพระองค์เสด็จมา) ให้เฝ้าดูว่าพระเจ้าจะส่งใครมาในเส้นทางของคุณอย่างไม่คาดหวัง แต่ด้วยคำพูดที่เราจำเป็นต้องได้ยิน 
พลังประจำวัน#179-มีนาตม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มีนาคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มีนาคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.