ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019

เสียงจากการร้องเพลง

เตรียมจิตใจ

ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี อย่างทางน้ำไหลที่ในเนเกบสดุดี 126:4

 

อ่าน  เยเรมีย์  30:1–24

 

และพวกเจ้าจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าเยเรมีย์ 30:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

ในความมืดแห่งความสิ้นหวังและโดดเดี่ยว เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการได้ว่าพระเจ้าจะทรงแทรกแซง ให้หันไปหาคำพูดของเยเรมีย์ผู้สัตย์ซื่อ และฟังคำปลอบประโลมของพระเจ้า

 

ข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่เป็นข่าวดี เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับคนในยุคก่อนๆ (เฉลยธรรมบัญญัติ 30:2,3) หลังจากที่ได้ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย พระองค์จะนำประชากรของพระองค์กลับบ้าน (ข้อ 3,10) พวกเขาอาจไม่เข้าใจในขณะนี้ แต่จะชัดเจนขึ้น (ข้อ 24) ไม่มีคำถาม การลงโทษพวกเขาเป็นการสมควร (ข้อ 14,15) ความบาปของพวกเขารักษาไม่หาย’ (ข้อ 12) แต่... พระเจ้าจะรักษาบาดแผลของพวกเขาด้วยพระองค์เอง (ข้อ 17) ถ้อยคำของเยเรมีย์ได้พูดในบริบทเวลาของพระเจ้า การเสด็จมาของพระคริสต์/พระเมสสิยาห์ และแม้กระทั่ง องค์พระเยซูคริสต์ที่ทรงเป็นกษัตริย์ในความหวังของเราที่จะเสด็จมา (ข้อ 9,21) การฟื้นฟูของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับพระคุณราคาแพงของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง: "โดยบาดแผลของพระองค์ เราได้รับการเยียวยารักษา" (อิสยาห์ 53: 5)

 

นี่คือจุดสำคัญ พระเจ้าตรัสว่า : ‘เราจะ... เราจะ...‘ (ข้อ 17-22)  พระองค์ทรงอยู่กับเรา ที่จะช่วยเราให้รอด และประทานความสงบสุขของพระองค์แก่เรา (ข้อ 10,11) ไม่มีการดูหมิ่นเหยียดหยามอีกต่อไป ไม่มีการเอาเปรียบหาประโยชน์ใส่ตัว ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังอีกต่อไป พระองค์จะทรงฟื้นฟูสุขภาพที่ดีและความมั่งคั่งรุ่งเรืองของเรา (ข้อ 17) เป็นเวลาที่จะร้องเพลงขอบพระคุณ (ข้อ 19; เพลงซาโลมอน 2:12)

 

ให้ระวังว่าพระเจ้าจะทรงทำพระประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จอย่างไร (ข้อ 24) ในชีวิตของคุณ และในโลกของเรา

 

ตอบสนอง

องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อเรา เราจึงเปี่ยมล้นด้วยความยินดี” (สดุดี 126:3)
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.