ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019

เวลาที่อันตราย

 

เตรียมจิตใจ

ในเวลาที่อันตราย หรือยากลำบาก เราพร้อมแค่ไหนที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้า?

 

อ่าน เยเรมีย์ 26:1–24

 

เพราะฉะนั้น บัดนี้ท่านทั้งหลายจงแก้ไขทางและการกระทำของท่านและเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และพระยาห์เวห์จะกลับพระทัยจากเหตุร้ายซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดให้ท่านเยเรมีย์ 26:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

การเมืองและอำนาจเป็นส่วนผสมที่อันตราย ความจริงและการเชื่อฟังพระเจ้ามักไม่ใช่ความสำคัญเร่งด่วนของระบบการปกครอง และคำเผยพระวจนะของเยเรมีย์นำมาซึ่งภัยคุกคามต่อสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

บรรดาผู้นำไม่ชอบสิ่งที่พระเจ้าพูดผ่านผู้เผยพระวจะ (ข้อ 7-9)   ภายใต้กษัตริย์เยโฮยาคิม ผู้ทำสิ่งชั่วร้าย (ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 23:37)  ความมั่นนคงและสถานะของผู้นำทั้งหลายขึ้นอยู่กับความพอใจของประชาชนและกษัตริย์ ในการตอบสนองต่อคำพูดที่สัตย์ซื่อของเยเรมีย์ เขาถูกกล่าวหาว่าก่อการกบฏ ให้ได้รับโทษถึงตาย (ข้อ 11) ต่อมา พระเยซูเองก็เผชิญการพิจารณาคดีทำนองเดียวกันในที่คล้ายกัน แต่ก็เหมือนกับในขณะนั้น ที่ประเด็นสำคัญได้พลาดไป ที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกฎหรือสถานะของมนุษย์ แต่เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าและการเรียกร้องให้กลับใจ (ข้อ 13)

ผู้นำบางคนได้หวนคิดถึงมีคาห์ผู้เผยพระวจนะ (ข้อ 17,18) และคำพยากรณ์ของท่านหนึ่งศตวรรษก่อนหน้านี้ แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์ได้หันกลับมายำเกรงพระเจ้า เหตุร้ายก็ได้เบี่ยงเบนไป (ข้อ 19; 2 พงศาวดาร 32:20-22) บางทีอาจเพราะประโยชน์ส่วนตัวที่ทำให้พวกเขาเสนอว่ามันจะดีกว่าที่พวกเขาจะฟังและไม่ฆ่าเยเรมีย์ แต่ภัยคุกคามต่อชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าเป็นเรื่องจริง ผู้เผยพระวจนะอีกท่านหนึ่งคือ อุรียาห์ ที่ต้องหนีเอาชีวิต ถูกจับและฆ่าเสีย (ข้อ 20-23) อย่างไรก็ตาม เยเรมีย์ยังมีงานที่ต้องทำ เขามีชีวิตรอดด้วยการช่วยเหลือของเพื่อนๆ ที่กล้าหาญ (ข้อ 24)

 

ตอบสนอง

ขอพระเจ้าช่วยให้เราอ่อนไหวต่อสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส ช่วยเราให้ยืนเคียงข้างผู้ที่ต้องเสี่ยงชีวิตหรืออาชีพของพวกเขา เพื่อเห็นแก่พระวจนะของพระองค์
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.