ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

ความจริงหรือคำพูดโกหก?

 

เตรียมจิตใจ

'โปรดชำระจิตใจข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์ ให้ข้าฯ เป็นเช่นทองคำและเงินที่ล้ำค่า'

 

อ่าน  เยเรมีย์  23:9–32

พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่าถ้อยคำของเราเหมือนไฟและเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ไม่ใช่หรือ?”” เยเรมีย์ 23:29

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เยเรมีย์หัวใจแตกสลายขณะเมื่อมองดูประชากรของพระเจ้า (ข้อ 9) อะไรทำให้พวกเราเสียใจเมื่อมองดูโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้เราควรจะเชื่อถือคำพูดของใคร?

มันคือปัญหาที่มีการโกหกในพระนามของพระเจ้า ทำให้เยเรมีย์เจ็บปวด ผู้นำศาสนาได้ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม (ข้อ 10) ดำเนินอยู่ในความมุสา และนำประชาชนทำในสิ่งที่ไม่อาจพูดออกมาได้ (ข้อ 14) ในที่สุด พฤติกรรมของพวกเขาจะนำมาซึ่งการพิพากษาของพระเจ้า (ข้อ 12,19,20) พระองค์ประณามการโกหกหลอกหลวงของพวกเขา การเผยความฝันและพระวจนะเท็จ (ข้อ 16)

ก่อนที่จะรีบไปเปรียบเทียบผู้นำเหล่านี้กับผู้นำในเวลานี้ของเรา ให้เราปล่อยให้ถ้อยคำที่ร้อนแรงของพระเจ้าทำงานไปในชีวิตที่ดั่งหินของเรา (ข้อ 29) มีบ้างไหมที่เราบอกว่าคำพูดของเรามาจากพระเจ้าแม้ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้า? เราได้ใช้ลิ้นหรือคำพูดของเรายกย่องตัวเองมากกว่าความดีของผู้อื่น (ข้อ 31)? ให้เราจำไว้ว่า เราไม่สามารถซ่อนตัวไปจากพระเจ้าผู้ทรงอยู่ทุกหนแห่งได้ (ข้อ 23,24) 

ดังนั้น เราจะเชื่อใคร? พระเยซูตรัสว่าท่านจะรู้จักเขาได้จากผลของเขา” (มัทธิว 7:20)

ผู้เผยพระวจนะเท็จนำคนให้ละเลยพระเจ้าและทำความชั่ว คำพูดที่พระเจ้าไม่ได้ใช้เขาหรือสั่งเขา จึงไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ (ข้อ 32) พวกเขาไม่ได้ฟังพระเจ้า (ข้อ 18,21) ในโลกเราทุกวันนี้ ที่การหลอกลวงเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไป  พระเจ้าทรงเรียกเราให้ฟังพระองค์ ใส่ใจและเชื่อฟังในพระวจนะของพระองค์

 

ตอบสนอง

องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความกล้าที่พูดออกมาถึงความจริงของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ อาเมน
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.