ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019

วันเวลาจะมาถึง...

เตรียมจิตใจ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดยกสายตาข้าพระองค์จากความกังวลต่างๆ ในโลกนี้ เพื่อจะได้เห็นและเฉลิมฉลองกษัตริย์ที่กำลังเสด็จมา

 

อ่าน  เยเรมีย์  23:1–8

นี่แน่ะ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรมงอกออกมาสำหรับดาวิด ... นี่จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือพระเจ้าทรงเป็นความรอดความชอบธรรมของเรา’ ” เยเรมีย์ 23:5-6

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ถูกเนรเทศไปต่างประเทศห่างไกลจากบ้าน - บางครั้งเราอาจรู้สึกเช่นนี้เหมือนคนของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เรารู้เห็นในข่าว ค่านิยมในสังคมของเราทั้งหมดนี้ จะทำให้เราสิ้นหวังและตระหนักถึงความไร้อำนาจของเราเอง ลองจินตนาการสักครู่ว่า ชาวอิสราเอลจะรู้สึกอย่างไรเมื่ออ่านคำพูดเหล่านี้ของเยเรมีย์ แต่สุดท้ายมีข่าวดี!

พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายประชากรของพระองค์ ผู้นำของพวกเขานำพวกเขาสู่ความยากลำบาก และพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งกลับคืนดีในเวลาของพระองค์ (ข้อ 2) บางครั้ง การพิพากษานำสู่การรักษา ในที่นี้ รับรู้ได้ว่า พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมีเวลาแห่งสันติสุขและความอุดมสมบูรณ์ ด้วยผู้นำที่ห่วงใยดูแลประชากรของพระองค์ (ข้อ 3,4) และมากกว่านั้น พระเจ้าทรงรื้อฟื้นพระสัญญาในพันธสัญญาของพระองค์  ‘พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา คือพระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา’ (ข้อ 5,6)

มีความหวังสำหรับพวกเราด้วย เช่นเดียวกับที่ชาวอิสราเอลได้ยินคำพูดของเยเรมีย์ ข้อพระธรรมเหล่านี้เปลี่ยนทัศนคติของเรา คนที่กล่าวถึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะประชาชนที่ทรงช่วยออกมาจากอียิปต์ (ข้อ 7,8) ‘วันเวลามาถึงสำหรับผู้คนที่ถูกปลดปล่อยจากการเป็นเชลยที่อียิปต์ จะรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ สำหรับพวกเรา ผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดจากฤทธิ์อำนาจของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงความชอบธรรมเรากำลังรอคอยการเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สองของพระเยซู

 

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อผู้นำในโลกนี้ เพื่อว่า พวกเขาจะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีให้เราฉลองข่าวดีในพระสัญญาของพระเจ้า ในวันเวลาที่กำลังจะมาถึง

 
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.