ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019

เผชิญหน้าแบบพระคริสต์

 

เตรียมจิตใจ

คุณจัดการกับการเผชิญหน้าได้ดีแค่ไหน? ก่อนจะเริ่มอ่านบทนี้ ทูลขอพระเจ้าทรงเตรียมจิตใจคุณที่จะเรียนรู้จากพระองค์

 

อ่าน มัทธิว 21:23-27

 “พระเยซูตรัสตอบว่า เราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกัน ถ้าพวกท่านตอบเรา เราก็จะบอกท่านว่าเราทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรมัทธิว 21:24

 

สำรวจและใคร่ครวญ

บริบทของพระธรรมตอนนี้เป็นเรื่องหลังจากการชำระพระวิหาร (มัทธิว 21:12–17) ปุโรหิตและธรรมาจารย์ ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของสภาซันเฮดริน สภาสูงของชาวยิวที่พระเยซูจะถูกพิพากษา ถือว่าการกระทำและคำพูดของพระเยซูเป็นการหมิ่นอำนาจของพวกเขา  

               พระเยซูตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิอำนาจ (ข้อ 23) ด้วยคำถามของพระองค์เอง (ข้อ 24,25) จากความเร่งรีบ ค่อนข้างกังวลในการอภิปรายที่ตามมา (ข้อ 26) เห็นได้ชัดว่าคำถามของพวกเขาไม่ได้ออกมาจากความอยากจะรู้ข้อมูลจริงๆ แต่แฝงด้วยการโจมตี ที่มาจากความดื้อรั้นและการปฏิเสธที่จะเชื่อ ผู้นำเหล่านี้ได้ตัดสินใจไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระเยซู พวกเขาไม่ได้กำลังรวบรวมข้อมูล แต่กำลังสะสมวิธีการโต้ตอบไว้ใช้ภายหลัง

              ปกติคุณตอบคำถามที่เป็นปรปักษ์อย่างไร? คุณค่อนข้างตระหนกหรือก้าวร้าว? การตอบสนองของพระเยซู (ข้อ 24,25) เป็นส่วนผสมที่ลงตัวของปัญญาและการใช้เหตุผลที่สงบ ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามก้มหัวให้  ในท้ายที่สุด พวกเขาก็หันมาใช้ ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้โดยตอบว่าเราไม่รู้” (ข้อ 27) ให้เราเรียนรู้ศิลปะการถามคำถามของพระเยซูที่เชื้อเชิญให้คนที่เราพูดด้วยตรวจสอบจิตใจและความเชื่อพื้นฐานหรือสมมุติฐานของพวกเขา 

 

ตอบสนอง

อธิษฐานทูลขอสติปัญญา ความกล้าและความไวต่อความรู้สึก เพื่อว่าคุณจะเตรียมพร้อมเสมอที่จะให้คำตอบแก่ทุกคน ถึงเหตุผลและความหวังที่คุณมี แต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือ... (1เปโตร 3:15) 
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.