ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019

 พลังประจำวันวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019

ความเชื่อที่ไม่เกิดผล

 

เตรียมจิตใจ

อะไรทำให้คุณโศกเศร้า? อะไรทำให้คุณโกรธ? สิ่งเหล่านี้ทำให้พระเจ้าเศร้าหรือโกรธไหมความปรารถนาส่วนลึกของคุณเป็นเสียงสะท้อนของน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่?

 

อ่าน มัทธิว 21:12-22

 

 “พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า มีพระวจนะเขียนไว้ว่า นิเวศของเรา เขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน แต่พวกท่านมาทำให้เป็นถ้ำของพวกโจร’ ”” มัทธิว 21:13

 

สำรวจและใคร่ครวญ

วันนี้เราจะได้พบกับความโกรธของพระเยซู ประการแรก ทรงแสดงอาการโกรธในพระวิหาร  (ข้อ 12,13) แล้วทรงแช่งสาปต้นมะเดื่อ (ข้อ 18,19)! ทั้งสองเหตุการณ์เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริง 

ในบริเวณพระวิหาร (ข้อ 12) หมายถึงลานที่ซึ่งคนต่างชาติสามารถเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าของอิสราเอลได้ พระเยซูทรงอยากให้อิสยาห์ 56:7 สำเร็จโดยเห็นพระวิหารเป็น นิเวศแห่งการอธิษฐานของทุกชนชาติ (ข้อ 13) ความโกรธของพระองค์คุกรุ่นเมื่อทรงเห็นพ่อค้าหากำไรและคนรับแลกเงินเต็มพื้นที่นี้ เป็นอุปสรรคกีดขวางคนต่างชาติที่จะมานมัสการและเข้าใกล้พระเจ้า (ข้อ 12) การชำระพระวิหาร (ข้อ 12) ไม่ใช่แค่การล้มเลิกการติดสินบน แต่ชี้ไปถึงความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าคือ พระวิหารจะต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ (ดูยอห์น 2:19–21).

การสาปแช่งต้นมะเดื่อในวันต่อมาก็ไม่ได้เป็นไปโดยบังเอิญหรือไม่เกี่ยวข้อง ต้นมะเดื่อมีใบเต็มต้นและเหมือนสัญญาว่าจะออกผล แต่กลับเป็นสัญญาที่ว่างเปล่า (ข้อ 19) พระเยซูทรง หิว” (ข้อ 18) ผลแห่งความชอบธรรม จึงทรงกริ้วโกรธ เพราะแม้จะมีการแสดงออกภายนอกทางด้านศาสนา ชาวอิสราเอลไม่ได้เกิดผลอะไรมากไปกว่าบทบัญญัติ ธรรมเนียมและพิธีกรรม ต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปในทันที (ข้อ 19 ) เตือนถึงการพิพากษาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลที่ไม่เกิดผล  

 

ตอบสนอง

เปาโลเตือนถึง การมีรูปแบบของพระเจ้าแต่ปฎิเสธพระอำนาจของพระองค์” (2 ทิโมธี 3:5) ความเชื่อของคุณถูกจำกัดด้วยรูปแบบของคำพูดหรือพิธีกรรมหรือไม่? เป็นความเชื่อที่งอกงามและเกิดผลหรือไม่?

 
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.