ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019

ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์

 

เตรียมจิตใจ

เป็นธรรมดาที่เราจะชอบการยอมรับและการยกย่อง แต่การยอมรับของใครสำคัญที่สุด? การยกย่องจากใครทำให้คุณมีความชื่นชมยินดีมากที่สุด? ทูลขอพระเจ้าให้ทรงเปิดเผยว่าคุณกำลังอยู่ในอันตรายของการให้คุณค่ากับการยกย่องจากมนุษย์มากกว่าจากพระเจ้าหรือไม่ (ยอห์น 12:43)

 

อ่าน มัทธิว 21:1-11

 

 “เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่า นี่ใครกัน?””  มัทธิว 21:10

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างยิ่งใหญ่น่าประทับใจ ไม่เพียงแต่จะทรงทำให้การพยากรณ์ในเศคาริยาห์ 9:9 เป็นความจริง (ข้อ 4,5) แต่ยังทรงชนะใจของประชาชนที่ชื่นชมพระองค์ (ข้อ 8,9) และชื่อเสียงของพระองค์ก็มาถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์นี้ก่อนจะเสด็จมาเสียอีก (ข้อ 10)

               ในขณะนั้น ด้วยการปฏิบัติต่อพระองค์เฉกเช่นเดียวกันกับกษัตริย์ (ข้อ 8) และร้องเรียกพระองค์ว่า บุตรดาวิดที่เฝ้ารอกันมาแสนนาน (ข้อ 9) พวกเขาได้อยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว หากพระองค์ทรงขึ้นหลังลาและกล่าวคำปราศรัยที่เร้าใจ (หรืออาจจะทำการอัศจรรย์สักสองสามอย่าง) พระเยซูจะสามารถเปลี่ยนฝูงชนที่กำลังโบกใบปาล์มให้กลายเป็นกองกำลังต่อสู้ ที่พร้อมจะพลีชีพเพื่อยกพระองค์เป็นกษัตริย์อย่างแน่นอนใช่หรือไม่?    

          ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในเวทีการเมืองมากมาย พระเยซูทรงเลือกที่จะไม่หาประโยชน์ทางการเมือง อันที่จริงแล้ว สิ่งที่พระองค์ทำในวันต่อมา (มัทธิว 21:12–17) ก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายทางการเมือง แต่แผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่โลกนี้ (ยอห์น 18:36)  จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเสียงไชโยโห่ร้อง พระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริง ซึ่งไม่ใช่พระเมสสิยาห์ทางการเมืองที่พวกเขาตามหา  

 

ตอบสนอง

พระบิดาเจ้า ขอทรงนำข้าพระองค์ไม่ให้ถูก เร้าโดยเสียงโห่ร้องหรือการปรบมือจากโลกนี้ แต่ขอทรงนำข้าพระองค์เสมอโดยเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น

 
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.