ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019

 พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019

วิสัยทัศน์คนตาบอด

เตรียมจิตใจ

ถ้าพระเยซูถามคุณว่า เจ้าอยากให้เราทำอะไรให้เจ้า?” คุณจะตอบว่าอย่างไร

อ่าน มัทธิว 20:29-34

 

 “พระเยซูทรงแตะต้องนัยน์ตาของเขาทั้งสองด้วยพระทัยสงสาร ในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็มองเห็น และติดตามพระองค์ไป”  มัทธิว 20:34

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เราได้รับการบอกเล่าว่ามีฝูงชนมากมายติดตามพระเยซู (ข้อ 29) สันนิษฐานว่าพวกเขามีสายตาปกติดี แต่พวกเขา มองเห็นว่าแท้จริงแล้วพระองค์เป็นใครหรือไม่  ?

               ในทางตรงกันข้าม ลองมาพิจารณาชายตาบอดสองคน พวกเขามองไม่เห็น แต่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพราะพวกเขาร้องเรียกพระเยซูด้วยชื่อของพระเมสสิยาห์ว่าบุตรดาวิดและขอ ความเมตตา” (ข้อ 30) ความบอดทางร่างกายไม่ได้ทำให้เขามองไม่เห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วพระเยซูเป็นใคร (พระเมสสิยาห์) และทรงทำอะไรได้ (ประทานพระเมตตาและรักษา) อะไรทำให้เราตาบอดจากการมองเห็นว่าพระเยซูเป็นใคร? อะไรกีดกันให้เราไม่เชื่อว่าพระองค์ไม่เพียงสามารถแต่ทรงกระตือรือร้นและเต็มใจที่จะช่วยเรา (ตามหลักฐานในคำถามที่เปี่ยมด้วยเมตตาของพระองค์ในข้อ 32)?

               เพลงที่ร้องว่า ฉันมองเห็นชัดเจนว่าฝนได้หายไปแล้ว...” (จอห์นนี่ แนช) แต่ในขณะที่ฝนยังตกอยู่ ตาเรามักจะฝ้าฟาง พายุและอุปสรรคในชีวิตมีวิธีที่จะทำให้ความเชื่อเราไม่ชัดเจนและทำให้ความหวังขุ่นมัว  แต่ไม่ใช่สำหรับคนตาบอดเหล่านี้ แม้ความพิการทางร่างกายจะถูกซ้ำเติมด้วยการต่อต้านจากฝูงชน แต่พวกเขาก็ยังยืนกรานที่จะร้องตะโกนเรียกพระเยซูด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นอีก (ข้อ 31)

 

ตอบสนอง

เราอาจคิดได้ว่าเราติดตามพระเยซูเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งชองฝูงชน ฝูงชนเดินตามพระเยซูทางร่างกายเท่านั้น (ข้อ 29) แต่คนตาบอด มองเห็นว่าแท้จริงแล้วพระเยซูเป็นใครและกลายเป็นผู้ติดตามพระเยซูที่แท้จริง (ข้อ 34) คุณเป็นผู้ติดตามที่สามารถยืนยันอย่างสัตย์ซื่อได้หรือไม่ว่า คุณ ดำเนินตามความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น” (2 โครินธ์ 5:7)?
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.