ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

 พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019

อุปสรรคของการยอมจำนน

 

เตรียมจิตใจ

ในส่วนไหนของชีวิตคุณที่ต่อต้านการยอมจำนนกับพระเยซู? อธิษฐานขอพระคุณของพระเจ้าปลดปล่อยคุณจากสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้

 

อ่าน มัทธิว 19:16-30

 “เมื่อชายหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์สินจำนวนมาก”  มัทธิว 19:22

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เราแสวงหาสูตรของความสำเร็จ พระเจ้าทรงปรารถนาความเชื่อที่ยอมจำนน 

               ในพระธรรมตอนนี้ ชายคนหนึ่งคิดว่าการทำดีสามารถช่วยให้เขาไปสวรรค์ มีชีวิตนิรันดร์ได้ (ข้อ 16)  พระเยซูทรงหันเหความสนใจของเขาจากการทำดีมายัง ผู้ที่ดีมีแต่ผู้เดียว” (ข้อ 17) แผ่นดินสวรรค์ไม่สามารถได้มาเพราะการทำตามบัญญัติ แต่ด้วยความจงรักภักดีอย่างสุดจิตสุดใจต่อกษัตริย์แห่งแผ่นดินสวรรค์นั้น  

          ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง?’ ชายคนนั้นถาม (ข้อ 20) การศึกษาด้านการบริหารจัดการ แยกความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพ ซึ่งก็คือการทำถูกวิธีและประสิทธิผล คือ การทำสิ่งที่ถูกต้อง”  เราอาจทำตามกฎหมาย แต่ความรักและความภักดีของเราต้องให้แก่คนคนเดียวเท่านั้น แม้จะทำถูกวิธี โดยปฏิบัติตามกฎและพิธีกรรมอย่างเคร่งครัด แต่คนก็ยังผิดบาปเพราะไม่มีหัวใจที่ยอมจำนน  

          ที่พระเยซูบอกให้เรา ไป... ขาย... ให้...’ (ข้อ 21)  ฟังดูเหมือนกฎหมายเพิ่มเติมให้เราทำตามหรือไม่? พระเจ้าไม่ต้องการให้ทรัพย์สิ่งของมาเป็นเจ้าของเรา! “ทรัพย์สมบัติของเขา (ข้อ 22) เป็นหินสะดุดหรืออุปสรรคที่ทำให้ชายคนนี้ไม่ไปตามเสียงเรียกของพระเยซู ว่า จงตามเรามา” (ข้อ 21) สำหรับคุณและฉัน อุปสรรคอาจเป็นความพอใจ อำนาจ การยกย่อง ชื่อเสียงหรือสิ่งอื่นๆ  

 

ตอบสนอง

กฎหมายต้องทำตาม แต่การยอมจำนนเป็นไปได้กับผู้เดียวเท่านั้น เราอาจได้ทำตามกฎหมายแต่ยังพลาดที่จะทำตามพระเจ้า 

 
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.