ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

 พลังประจำวันวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

แนวคิดของความรักขั้นสูงสุด


เตรียมจิตใจ

จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง...’ (ฮีบรู 13:4) เมื่อการแต่งงานถูกโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆ อธิษฐานขอให้การออกแบบของพระเจ้าและความปรารถนาที่จะแต่งงานได้รับการสนับสนุนในคริสตจักรและในชีวิตของคุณ  

 

อ่าน มัทธิว 19:1-15

พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า โมเสสยอมให้ท่านทั้งหลายหย่าภรรยา เพราะใจของท่านแข็งกระด้าง แต่เมื่อเดิมไม่ได้เป็นอย่างนั้นมัทธิว 19:8

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พวกฟาริสีถามคำถามอย่างประณีตบรรจงว่า ผู้ชายจะหย่าภรรยาของเขาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่?” (ข้อ 3) พระเยซูทรงปฏิเสธที่จะถูกลากเข้าไปในการถกกันเรื่องการหย่าร้าง โดยทรงยกพระธรรมปฐมกาล 2:24  ยกมุมมองของพวกเขาให้เห็นถึงการออกแบบของพระผู้สร้าง (ข้อ 4–6).

เมื่อความบาปแผลงฤทธิ์ กฎหมายจึงก้าวเข้ามาเพื่อควบคุมความบาป  ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำ มุ่งปกป้องคนงานจากการถูกเอาเปรียบ ไม่ทำให้นายจ้างไม่อยากจ่ายค่าแรงแม้ค่าจ้างจะสูง  บัญญัติของโมเสส (เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1–4) ถูกใช้อ้างแบบผิดๆ โดยพวกฟาริสีเพื่อสนับสนุนการหย่าร้าง (ข้อ 7) พระเยซูทรงชี้ให้เห็นว่าบัญญัติของโมเสสเป็นเพียงการยินยอมอย่างไม่เต็มใจต่อการทำบาปของมนุษย์ (ข้อ 8)   มาตรการปกป้องเหยื่อผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้เป็นคำสั่งให้หย่าร้าง  สำหรับสาวกของพระเยซู มาตรฐานของการสมรสไม่มีอะไรที่น้อยไปกว่าพระประสงค์แรกเริ่มของพระองค์ในการทรงสร้าง (ข้อ 8) 

การหย่าร้างไม่ใช่อุดมคติของพระเจ้า แต่ถึงกระนั้นเราก็ถูกล่อลวงให้พอใจหรือประณาม  จงจำไว้ว่า พระเจ้ามิได้ทรงมีพระประสงค์ให้เรารักษาสถานะการแต่งงานโดยไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความรักที่เสียสละแก่กัน และมีเมตตาและพระคุณสำหรับทุกคน 

 

ตอบสนอง

ในความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณ คุณจะมีขั้นตอนอย่างไรที่จะก้าวจาก ค่าแรงขั้นต่ำไปสู่แนวคิดของความรักขั้นสูงสุด”  

 
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.