ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

การเสียสละสูงสุด

 

เตรียมจิตใจ

ใช้เวลาสักครู่ใคร่ครวญอย่างสงบ เหมือนก่อนที่จะรับขนมปังและน้ำองุ่นในพิธีมหาสนิท เรามาต่อพระพักตร์ สารภาพความบาปผิดที่ได้กระทำไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

อ่าน สดุดี 22

 

และประกาศการช่วยกู้ของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งที่ยังมิได้เกิดมา ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการนั้น”  สดุดี 22:31

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ความเจ็บปวดที่แตกต่างกันอะไรบ้างที่ทำให้ดาวิดทรมานจากโลกรอบตัวพระองค์? ทำไมความเชื่อของพระองค์จึงทำให้สิ่งต่างๆ ยากขึ้นสำหรับพระองค์ (ข้อ 1-8)? เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสับสนว่าทำไมคำพูดแรกของดาวิดในบทเพลงสรรเสริญนี้คือการบ่นว่าพระเจ้าไม่อยู่ แต่นั่นคือความรู้สึกที่เกิดขึ้น สิ่งที่ยากที่จะคิดออกก็คือมันดูเหมือนจะบ่อนทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้

 

ดาวิดบรรยายความความทุกข์ทรมานของเขาด้วยศัพท์ที่ชัดเจน: การคุกคามจากภายนอก (ข้อ 12,13) และความเจ็บปวดจากภายใน (ข้อ 14,15)  ดังนั้น เขาอธิษฐาน เขาร้องวิงวอนตามพื้นฐานของสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ และพระองค์ทรงเป็นผู้ใด (ข้อ  9-11,19-21) คำว่า 'องค์พระผู้เป็นเจ้า/LORD' เป็นชื่อที่เปิดเผยแก่โมเสส ณ พุ่มไม้ที่มีเปลวไฟ (อพยพ 3) - พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทำสัญญาและรักษาพันธสัญญา

 

หลังจากความน่ากลัวของข้อพระธรรมก่อนหน้านี้ ความหวังที่มั่นใจของดาวิดในตอนนี้ (ข้อ 22-31) สร้างแรงบันดาลใจ พระองค์ประกาศการช่วยกู้ของพระเจ้า (ข้อ 22) ไม่เพียง แต่อิสราเอลได้ยินเรื่องนี้เท่านั้น (ข้อ 23) แต่ส่วนที่เหลือในโลกด้วย (ข้อ 27)

 

แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดคือการที่ดาวิดรู้สึกถูกทอดทิ้ง (ข้อ 1) แต่ได้รับการช่วยชีวิต พระบุตรที่ยิ่งใหญ่คือองค์พระเยซูคริสต์ก็ได้ถูกทอดทิ้งบนไม้กางเขน แต่ได้ทรงเป็นขึ้นมาในวันอีสเตอร์แรก มันไม่ใช่อุบัติเหตุที่พระองค์ทรงร้องข้อ 1 และข้อ 31 ออกมาจากไม้กางเขน

ตอบสนอง

พระคริสต์ได้ทรงทำทั้งหมดนี้เพื่อคุณ! เชื่อวางใจว่าพระองค์ได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับการอภัยอย่างสมบูรณ์ และมีความหวังในนิรันดร์กาลกับพระองค์
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.