ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019

สาวกที่ตกอยู่ในอันตราย 

 

เตรียมจิตใจ

พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ...” (จอห์น นิวตัน) ให้คุณใคร่ครวญถึงพระคุณของพระเจ้าในบทเพลงชีวิตของคุณ แสดงให้พระองค์เห็นว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับพระคุณแสนอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของคุณ  

 

อ่าน มัทธิว 18:10-14

 “พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็ทรงเป็นอย่างนั้นแหละ พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย”  มัทธิว 18:14

 

สำรวจและใคร่ครวญ

เด็กเล็กๆ’ (ข้อ 10) ในพระธรรมที่เราอ่านเมื่อวานได้เปิดเผยกับเรา อาจหมายถึงสาวกหรือผู้เชื่อ (ข้อ 6) พระธรรมในวันนี้        ส่องสปอตไลท์ ไปยังสาวกที่ตกอยู่ในอันตราย ผู้ที่ดิ้นรน สะดุดล้มหรือหลงหายไป เราในฐานะสาวกสะท้อนทัศนคติของพระเจ้าของเราได้ใกล้เคียงเพียงไร? ไม่เพียงแต่เราจะถูกเตือนว่าจะเป็นหินสะดุด (มัทธิว 18:6-8 ) เราจะต้องเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าในปฏิบัติการกู้ภัยนี้   

ใคร่ครวญถึงคำถามอุปมาของพระเยซู (ข้อ 12)  เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ทิ้งแกะไว้ 99 ตัวเพื่อออกตามหาแกะที่หลงหายเพียงตัวเดียว  ความคิดสมัยใหม่อาจเยาะว่า นกหนึ่งตัวในกำมือดีกว่านกสองตัวในพุ่มไม้แต่คนเลี้ยงแกะชาวตะวันออกโบราณที่รู้จักฝูงแกะอย่างใกล้ชิดและรักแกะทุกตัวจะยอมทิ้ง ไม่ใช่แค่นกหนึ่งตัวในกำมือแต่แกะ 99 ตัวบนเนินเขาหากจะต้องช่วยแกะที่หลงหายเพียงตัวเดียว

โดยธรรมชาติ พระคุณจะนำมาซึ่งความเสี่ยง ในเศรษฐศาสตร์ของพระเจ้า ความเป็นต่อ 99:1 แลกกับแกะหลงหายเพียงหนึ่งตัว  (ข้อ 14) ด้วยพระคุณที่รอบคอบและไม่ยอมผ่อนปรน ผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะติดตามคนบาปและชื่นชมยินดีอย่างล้นเหลือเมื่อปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือได้สำเร็จ (ข้อ 13)
 

ตอบสนอง

คุณรู้จักสาวกที่ตกอยู่ในอันตรายที่จะสะดุดล้มหรือหลงหายหรือไม่? คุณจะทำอย่างไรเพื่อทุ่มเทที่จะมีเมตตากับผู้ที่สงสัยและช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ ”  (ยูดา 22,23)?   
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.