ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019

 พลังประจำวันวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019

ผู้เล็กน้อย

 

เตรียมจิตใจ

ให้คิดถึงเวลาที่ใครให้ความรักกับคุณอย่างที่คุณไม่สมควรจะได้และอย่างไม่มีเงื่อนไข คุณรู้สึกอย่างไร

 

อ่าน มัทธิว 18:1-9

เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยมัทธิว 18:3

 

สำรวจและใคร่ครวญ

คำถามของสาวก (ข้อ 1) แสดงให้เห็นถึงความหมกมุ่นในเรื่องลำดับชั้นในพระราชอาณาจักรของพระเจ้า  พระเยซูให้ความสำคัญกับคำถามพื้นฐานมากกว่า คือพวกเขาจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไร (ข้อ 3) 

ในสมัยพระคัมภีร์ เด็กๆ อยู่ในลำดับล่างที่สุดของขั้นบันไดความสำคัญ เด็กๆ ไม่มีสิทธิ์และไม่สามารถร้องขอความยิ่งใหญ่ใดๆได้ การ กลับใจและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ” (ข้อ 3) จะต้องยอมรับพระคุณของพระเจ้าแบบเรียบง่ายเหมือนเด็กเล็กๆ แม้ว่าเราจะไม่สามารถหรือสมควรได้รับพระคุณนั้น ยิ่งเราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่เราไม่คู่ควร เราก็ยิ่งจะได้ปลูกฝังพระคุณของความถ่อมใจที่พระเยซูทรงยกย่อง (ข้อ 4)

ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คือผู้ที่วางใจในเรา’ (ข้อ 6) ไม่ได้หมายถึงเพียงเด็กๆ เท่านั้นแต่ รวมถึงทุกคนที่มีความเชื่อแบบเด็กเล็กเหล่านี้ เด็กแต่ละคนเหล่านี้ในแผ่นดินของพระเจ้ามีค่ามหาศาลสำหรับพระเยซู (ข้อ 5) สังเกตดูว่าทรงปกป้องเด็กๆ อย่างไร   – “วิบัติแก่โลกนี้ที่ทำให้มีการหลงผิด(ข้อ 7) แต่บ่อยครั้งที่ความผิดอยู่ที่ตัวเรา (ข้อ 8,9) “หินสะดุดใดในชีวิตของคุณที่คุณยอมให้ขวางการมอบถวายตัวคุณแด่พระองค์อย่างเด็กเล็กๆ?

 

ตอบสนอง

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รับพระคุณและความรักของพระองค์ที่เทลงมา ด้วยความพิศวงอย่างเด็กๆ ด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเสรี และด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความขอบพระคุณ” 

 
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.