ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019

จงมีความเชื่อ

 

เตรียมจิตใจ

ขอให้คุณจดจ่อที่พระเจ้า พระองค์ทรงสถิตกับคุณ พระองค์รักคุณ พระองค์ต้องการจะพูดคุยกับคุณผ่านทางพระคำของพระองค์

 

อ่าน มัทธิว 17:14-23

พระเยซูตรัสตอบว่าเพราะว่าพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ด เมล็ดหนึ่ง พวกท่านจะสั่งภูเขา    นี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไป และสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลย”” มัทธิว 17:20

 

สำรวจและใคร่ครวญ

พระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ยากมากตอนหนึ่งเลยทีเดียว และหากเราไม่อ่านอย่างระมัดระวัง อาจทำให้เราเกิดความรู้สึกสิ้นหวังได้ ดิฉันเชื่อว่าคุณคงรู้สึกเช่นเดียวกันกับดิฉัน เวลาที่เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังทนทุกข์และก็ต้องเห็นพวกเขาทนทุกข์ต่อไปดังเดิม จนในที่สุดเขาต้องจบชีวิตลงด้วยความเจ็บปวดทรมาน จากเหตุการณ์ที่เราอ่านในพระธรรมมัทธิวตอนนี้ เราควรจะเข้าใจว่าเป็นความผิดของเราหรือไม่ที่คำอธิษฐานขอการเยียวยารักษาของเราไม่ได้รับคำตอบ แน่นอน มันไม่ใช่เพราะเหตุนั้น แต่การที่เราจะมีความเข้าใจไปถึงจุดนั้นได้ เราต้องถอยหลังออกมาสักเล็กน้อยเพื่อที่จะมองให้เห็นถึงภาพรวมของทั้งหมด          

          สิ่งแรกที่เราต้องมองให้เห็นชัดเจนเวลาที่เรามองดูสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแบบนี้คือ ความเชื่อไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นมาแต่อย่างใด แต่ผู้ที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นอย่างแท้จริงนั้นคือพระเจ้า หากว่าเรามีความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนในสิ่งที่ไม่จริง จะมีประโยชน์อันใดก็หามิได้ ด้วยสถานการณ์แบบเดียวกันนี้แหละ ก็อาจเป็นไปได้ที่เหล่าสาวกปลาบปลื้มกับพลังในการรักษาโรคที่พวกเขาเพิ่งมี จนทำให้พวกเขาออกห่างจากพระเจ้าไป

          ประเด็นที่สองที่เราควรระลึกไว้ในใจเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับประเด็นแรก คือ พระเยซูทรงกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า วันหนึ่ง แผ่นดินของพระองค์จะมาถึงอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันนั้นมาถึง จะไม่มีความตาย ความโศกเศร้าเสียใจ การร้องไห้ หรือความเจ็บปวดอีกต่อไป (วิวรณ์ 21:4) แต่เมื่อวันนั้นยังมาไม่ถึง ก็จำเป็นที่เราจะต้องพบกับความทนทุกข์ทรมานต่อไป เราต้องมีความเชื่อในองค์พระเจ้าที่สามารถเยียวยารักษาได้ และเราก็ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าที่อาจไม่ได้ทำการเยียวยารักษาในเวลานี้ทันที แต่ทรงสัญญาว่า วันหนึ่ง พระองค์จะทรงทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด


ตอบสนอง

ลองคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่กล่าวในข้อ 20 และทูลขอพระเจ้าให้ทรงประทานความเชื่อที่เข้มแข็งให้แก่คุณ
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.