ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019

 พลังประจำวันวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 (วันตรุษจีน)

 

พระเจ้าเป็นแหล่งพระพร และอารักขาการเข้าออกของท่าน

 

เตรียมจิตใจ:

วันนี้เป็นวันตรุษจีน เป็นธรรมเนียมของปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไทย จีน สากล ที่เราจะอวยพรกัน ขอใช้ข้อพระคัมภีร์ขอพระพรสำหรับทุกท่านท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น” 3 ยอห์น 1:2

 

อ่าน : สดุดี 121: 1-8

พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น พระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่าน พระยาห์เวห์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์สดุดี 121:7-8

 

สำรวจและใคร่ครวญ:

ในเทศกาลตรุษจีน ผู้มีเชื้อสายจีนทั่วโลก ยังคงถือเป็นประเพณีและฉลองตรุษจีนกันมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว เป็นต้นว่า มีการทำความสะอาดและตกแต่งบ้าน มีป้ายตัวหนังสือแดงติดขอบหน้าประตูบ้านว่า เข้าออกปลอดภัย (出入平安) มีคำว่าพรหรือความสุข (เป็นภาษาจีนว่า ) ทุกครั้งที่เห็นคำเหล่านี้ จะทำให้นึกถึงข้อพระคัมภีร์คำเทศนาบนภูเขา - ผู้เป็นสุข (มัทธิว 5:3-10) และ สดุดี 121:7-8 ที่พระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของเรา  นอกจากนี้ ตรุษจีนยังเป็นโอกาสที่เรารวมญาติ รับประทานอาหารด้วยกัน คริสเตียนบางคนอาจรู้สึกไม่สะดวกใจในเรื่องความเชื่อบางอย่าง แต่นี่ก็เป็นโอกาสที่เราจะแสดงออกถึงความความรักความห่วงใยและแบ่งปันข่าวประเสริฐด้วย ขอแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ที่จะหนุนใจเราในช่วงเทศกาลนี้ ที่เราจะกินและดื่มและพบปะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เราจะได้มีเวลาที่มีคุณภาพด้วยกัน                 

          “ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มหรือทำอะไรก็ตาม จงทำทุกสิ่งเพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้า” (1โครินธ์ 10:31)

          “ดังนั้นอย่าให้เรากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องสะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของเขา” (โรม 14:13)

          “พี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านนั้นก็เพื่อให้มีเสรีภาพ แต่อย่าใช้เสรีภาพของท่านเพื่อปล่อยตัวตามวิสัยบาป แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรัก บทบัญญัติทั้งหมดสรุปรวมเป็นข้อเดียวว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”” กาลาเทีย 5:13-14 )

          “ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้าง แห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงยากอบ 1:17

ตอบสนอง:

การอวยพรครอบครัว ญาติและเพื่อน ต้องไม่ลืมว่า  เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพระเจ้าที่จะแสดงออกถึงความรักที่แท้จริง ความเป็นห่วงใยและความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนตลอดเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีและตลอดไป
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.