ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019

 

การเปิดเผยครั้งใหญ่

 

เตรียมจิตใจ

ครั้งสุดท้ายที่พระสิริของพระเจ้าทำให้คุณต้องตกตะลึงคือเมื่อใด? คุณต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างความรู้สึกยำเกรงในการทรงสำแดงพระองค์ของพระเจ้า?

 

อ่าน มัทธิว 17:1-13

 

แล้วพระองค์ก็ทรงได้รับการเปลี่ยนแปลงไปต่อหน้าพวกเขา พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหมือนแสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่างมัทธิว 17:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ความเข้าใจว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดที่พวกเขารอคอยมานานเป็นก้าวที่สำคัญมากของเหล่าสาวก แต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ ความเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ปรากฏในความเข้าใจของเหล่าสาวก มีเพียงสาวกไม่กี่คนที่ได้รับเลือกให้เดินขึ้นไปบนภูเขาด้วยกัน ขณะนั้น พวกเขาคงคิดไว้ในใจว่าพวกเขาเข้าใจพระเยซูดีแล้วว่าพระองค์คือผู้ใด เมื่อพระเจ้าทรงเปิดม่านออกและแสดงให้พวกเขาได้เห็นอีกมิติหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนเมื่อพระเยซูทรงเปล่งประกายแสงออกมา ผู้เผยพระวจนะในอดีตกาลอันไกลโพ้นก็มาร่วมปรากฏตัว และพระสุรเสียงอันแจ่มชัดของพระเจ้าก็ประกาศว่าพระเยซูคือบุตรที่รักของพระองค์ (ข้อ 2, 3, 5) 

มีสิ่งที่น่าตลกเกี่ยวกับการตอบสนองของเปโตร ยากอบและยอห์น พวกเขารู้สึกสบายๆกับแสงเป็นประกายวาววับและกับเหล่าผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ถึงขนาดที่มีการเสนอให้พวกเขาตั้งเพิงสามหลังที่นั่นเพื่อพวกเขาทั้งหมดจะได้พักอยู่ที่นั่น แต่เมื่อมีเมฆและพระ สุรเสียงของพระเจ้า พวกเขาก็ยอมจำนน ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจ พวกเขาถูกล้อมไว้ด้วยพระสิริของพระเจ้าและพวกเขากลัวมาก

เช่นเดียวกับเหล่าสาวก เราอาจจะทำผิดพลาดไปในเรื่องที่พวกเรามีความคุ้นเคยมากเกินไปในการเข้าใกล้ชิดสนิทสนมและการสื่อสารกับพระเจ้า เราสามารถเน้นถึงด้านที่สบายๆในพระลักษณะของพระองค์ กอดเรื่องราวในพระคัมภีร์และข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่เราชื่นชอบเอาไว้แนบอก แต่ถ้าเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าของเราสำแดงพระสิริของพระองค์ มนุษย์ทุกคนต้องซบหน้าลงกับดินด้วยความเกรงกลัวสุดหัวใจ

 

ตอบสนอง

 “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นไฟที่เผาผลาญ ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยการยอมรับพระองค์ ด้วยความเกรงกลัว และความยำเกรงพระองค์ (ฮีบรู 1228-29)
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.