ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

พลังประจำวันวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

ความปรารถนาจากหัวใจพระราชา

 

เตรียมจิตใจ

นับพระพรของคุณ: เป็นวินัยทางจิตวิญญาณที่สำคัญ!

 

อ่าน  สดุดี  21:1-13

 

พระองค์ทรงให้ตามใจปรารถนาของท่าน และมิได้ทรงปฏิเสธสิ่งที่ริมฝีปากท่านทูลขอสดุดี 21:2

 

สำรวจและใคร่ครวญ

 

นี่คือบทเพลงสรรเสริญที่สมบูรณ์แบบที่อ่านหลังจากโซโลมอนทูลขอปัญญา เนื่องจากบิดาได้สะท้อนให้เห็นทุกอย่างที่พระเจ้าได้ประทานแก่พระองค์ ให้ระบุวิธีต่างๆ ที่แตกต่างกันที่พระเจ้าได้อวยพรพระราชาที่พระองค์ทรงเจิมในข้อพระธรรมเหล่านี้

เป็นอันตรายเสมอหากความปรารถนาของหัวใจของคนเป็นเพียงภาพสะท้อนของความทะเยอทะยาน ความเห็นแก่ตัว หรือความรักบาป เมื่อพระเจ้าประทานในสิ่งที่พระราชาปรารถนา เราสามารถมั่นใจได้ว่า พระองค์จะไม่ทำให้เสียหาย จุดสำคัญคือความจริงที่ว่า ดาวิดมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้อง พระองค์วางใจในพระเจ้า (ข้อ 7)

 

หัวใจแห่งความมั่นใจในพระเจ้าของพระองค์คือความรักมั่นคงของพระเจ้า ซึ่งรวมถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อสัญญาในพันธสัญญาของพระองค์ ความเมตตาและความอ่อนโยน ความรักและวัตถุประสงค์ที่จะให้เราจำเริญขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้ทรงสัญญาไว้ นี่คือพื้นฐานของความมั่นใจ กฏเกณฑ์ของพระเจ้าจะต้องยึดถือไว้ (ข้อ 8-13)  เราจะไม่เคยเข้าใจการพิพากษาของพระองค์ เราอาจคิดว่าเป็นเหมือนอารมณ์โกรธของมนุษย์ มันเป็นพื้นฐานที่แตกต่างกัน เป็นการตัดสินของพระองค์ที่เกลียดชังต่อบาป จักรวาลที่พระองค์ไม่ได้จัดการอะไรกับความชั่วร้ายและความอยุติธรรมจะน่ากลัว นี่คือเหตุผลที่จะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับความยุติธรรมของพระองค์ (ข้อ 13 เปรียบเทียบกับ วิวรณ์ 19:1,2)
 

ตอบสนอง

 

ขอบพระคุณที่โดยพระเยซู พวกเราแต่ละคนสามารถเพลิดเพลินกับความรักของพระเจ้า สะท้อนว่าสิ่งนี้ให้เรามั่นใจอย่างไรที่จะยืนหยัดกับพระองค์
พลังประจำวัน#179-กุมภาพันธ์

อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.