ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019

พลังประจำวันวันพุธที่ 30|มกราคม 2019

จุดสุดยอดที่สัญญาไว้

เตรียมจิตใจ

คุณกำลังปีนขึ้นภูเขา คุณก้าวไปอย่างมั่นคง ถ้าเหนื่อย ไปต่อ... เพราะยอดเขาอยู่ที่นั่น! แต่เมื่อมาถึง นั่นกลับไม่ใช่ยอดเขาที่แท้จริง! ยอดจริงอยู่สูงกว่านั้น ข้อพระคัมภีร์บทนี้ก็เป็นความรู้สึกเช่นเดียวกัน

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 10:1–13,23–25

“สาธุการแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของฝ่าพระบาท ผู้พอพระทัยในฝ่าพระบาท และทรงตั้งฝ่าพระบาทไว้บนบัลลังก์แห่งอิสราเอล เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักอิสราเอลเป็นนิตย์ พระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้ฝ่าพระบาทเป็นพระราชา เพื่อฝ่าพระบาทจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความชอบธรรม” 1 พงศ์กษัตริย์ 10:9

สำรวจและใคร่ครวญ
นี่คือจุดสูงสุดของพันธสัญญาเดิม
! ชาวอิสราเอลช่างเดินทางมาไกล เริ่มจากครอบครัวของคนร่อนเร่ที่เดินทางไปพร้อมฝูงสัตว์ เมื่อปฐมกาลจบลง พวกเขามี 70 คนในครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม พวกเขาไม่มีบ้านและแทบจะไม่ได้สถาปนาเป็นชนชาติ แต่พระเจ้าก็ทรงรักษาสัญญา ไม่เพียงพวกเขาจะได้ทั้งบ้านและชาติเท่านั้น แต่พวกเขายังจะเป็นพรสู่ทุกประเทศ ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ประเทศนั้นมีสันติภาพรอบด้าน(ดู 8:56) กษัตริย์มั่นคงปลอดภัยอยู่ในเมืองหลวงและมีพระวิหารใหม่ องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางที่มองเห็นได้สำหรับชีวิตประจำชาติ

และตอนนี้ ราชินีแห่งแอฟริกาได้มาถึง สิ่งใดที่ทำให้พระนางประทับใจที่สุด? ใครได้รับเครดิตในเรื่องนี้? สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความฝันของซาโลมอนที่กิเบโอนอย่างไร ( 3:10-14)?

การแลกเปลี่ยนของขวัญอันมีราคาและจำนวนมากมายนี้อาจทำให้เราหันจากมุมมองอันน่าอัศจรรย์ที่สุดของเรื่อง นั่นคือ ราชินีต่างชาติสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความอัศจรรย์ใจ (ข้อ9) พระนางดูจะเข้าใจชัดเจนถึงพันธสัญญานี้ เพราะพระนางยอมรับว่านี่มาจากความรักอันมั่นคงของพระเจ้า นี่คือวันเวลาอันรุ่งโรจน์ของอิสราเอล ซึ่งไม่ได้มีให้เห็นอีกหลังการสิ้นพระชนม์ของซาโลมอน

ตอบสนอง

ถ้าเรารู้จักพระคริสต์ เราจะมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าซาโลมอนมากนัก นั่นคือ กษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริง ผู้เทพระคุณของพระองค์อย่างเหลือล้นมายังเรา เรามีทรัพย์สมบัตินิรันดร์โดยทางพระองค์ สรรเสริญพระองค์
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.