ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019

พลังประจำวันวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019

คำสัญญาแห่งการอธิษฐาน

เตรียมจิตใจ

เหตุใดจึงต้องมีพระวิหาร? ทำไมระบบการถวายเครื่องบูชาต่างๆทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น?

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 8:46–61

“ขอลืมพระเนตรของพระองค์อยู่ต่อคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ และต่อคำวิงวอนของอิสราเอลประชากรของพระองค์ ขอทรงฟังเมื่อเขาทั้งหลายร้องต่อพระองค์” 1 พงศ์กษัตริย์ 8:52


สำรวจและใคร่ครวญ

ซาโลมอนในตอนนี้แยกแยะเหตุผลหลักของการมาพระวิหาร ซึ่งแต่ละเหตุผลนั้นเพื่อประชากรจะพึ่งพาในพระเจ้า(สังเกตเหตุผลหกประการในข้อ 31-45) ตอนนี้มาถึงประการที่เจ็ดและเหตุผลหลักในข้อ46 ซาโลมอนไม่ได้กำลังบอกพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ พระวิหารมีเพื่อให้เห็นความบาปของเราและความตั้งใจของพระเจ้าที่จะให้อภัย ข้อ 46-49 กล่าวย้อนไปถึงช่วงเวลาของผู้วินิจฉัย พวกเขาไม่มีพระวิหาร แต่พวกเขาก็ต้องผ่านวงจรที่น่าท้อใจนี้ 12 ครั้ง! คือ อิสราเอลทำบาป>อิสราเอลถูกมอบไว้ในมือศัตรู>อิสราเอลสารภาพบาป>พระเจ้าให้อภัยและฟื้นฟูใหม่

ด้วยเหตุนี้ กษัตริย์จึงอธิษฐานขอพระเจ้าเช่นนั้น ตอนนี้พระวิหารถูกสร้างขึ้น เป็นสิ่งที่ทำให้อิสราเอลน่าจะจำพันธสัญญาได้ง่ายขึ้น เมื่อระลึกถึงการอ้อนวอนถึงสิ่งที่พระเจ้าทำในการสถาปนาอิสราเอลหลังจากช่วยกู้พวกเขาจากอียิปต์(ข้อ50,51) ถ้าพระเจ้าทำเช่นนั้น เหตุใดพระองค์จะไม่ให้อภัยพวกเขาเล่า? พระวิหารทำให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้า-คือ พระองค์พร้อมที่จะให้อภัย นี่เป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์อิสราเอล(ข้อ 54-61) บ้านอันถาวรสำหรับหีบแห่งพระเจ้านั้นถือเป็นจุดจบของการร่อนเร่ ซาโลมอนอวยพรประชาชนซึ่งไม่เพียงเพื่อพวกเขาเท่านั้น แต่ยังให้ทั้งโลกได้รับพระพรผ่านพระวิหารนั้น (ข้อ60 ดู ปฐมกาล 12:1-3) 

ตอบสนอง

 

พระธรรมฮีบรูได้แสดงให้เห็นว่าการตายของพระเยซูทำให้พระวิหารไม่จำเป็นอีกต่อไป ให้เราใคร่ครวญใน ฮีบรู 10:19-22 – สารภาพบาปของเรา ไม่สงสัยว่าได้รับการชำระและให้อภัยแล้ว
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.