ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019

พระเจ้าของคุณเล็กน้อยเกินไปหรือ?


เตรียมจิตใจ

เมื่อเราเห็นตัวอาคาร เช่น มหาวิหารในยุคกลาง นั่นสามารถช่วยยกระดับสายตาฝ่ายวิญญาณของเราให้เห็นความจริงที่เหนือโลกนี้ แต่ในอีกแง่ตัวอาคารเหล่านี้ก็จำกัดขอบเขตุการมองเห็นของเราด้วย สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่
?

อ่าน: 1 พงศ์กษัตริย์ 8:22–30

แต่แท้จริงพระเจ้าจะประทับบนแผ่นดินโลกหรือ? ดูสิ ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้ แล้วพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้น จะรับพระองค์ได้อย่างไร?” 1 พงศ์กษัตริย์ 8:27

สำรวจและใคร่ครวญ
ในที่สุด งานทุกอย่างที่ซาโลมอนทรงทำเกี่ยวกับพระนิเวศก็ได้สำเร็จลง และมีการนำหีบพันธสัญญาขึ้นมาจากนครดาวิด พระวิหารเป็นไปตามแผนการของพระเจ้า พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่างๆ คือพวกเจ้านายของตระกูลคนอิสราเอลมาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม และคำอธิษฐานมอบถวายพระวิหารของซาโลมอนเหมาะสมอย่างยิ่ง
            ให้สังเกตวิธีที่กษัตริย์เริ่มอธิษฐาน
-องค์พระผู้เป็นเจ้า-พระเจ้าผู้กระทำและรักษาพันธสัญญา(ข้อ23) พระองค์คือพระเจ้าแห่งอิสราเอล-ชนชาติที่เล็กน้อยที่อยู่ในพื้นที่เล็กๆแต่เป็นสะพานที่เชื่อมสามทวีปเข้าด้วยกัน กระนั้นพระเจ้าก็ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวที่แท้จริง

            เมื่อดูข้อพระคัมภีร์ตอนนี้และแยกแยะถึงสิ่งที่ทำให้พระเจ้าของอิสราเอลแตกต่างจากสิ่งอื่นๆ ที่มนุษย์กราบไหว้นมัสการ ประเด็นหลักคือความจริงที่ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เปิดเผยสัญญา ในทางตรงข้าม ซาโลมอนสามารถกล่าวได้ว่าสถานะของท่านและการสร้างพระวิหาร เป็นผลของคำสัญญาต่อดาวิด บิดาของท่าน

            ผู้ที่สังเกตการณ์อยู่ห่างๆอาจสรุปว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกับพระอื่นๆเพราะพระองค์ถูกนมัสการในตัวอาคารของมนุษย์ แต่ซาโลมอนยืนกรานว่าพระเจ้าไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่น (ข้อ27-30) พระองค์อยู่เหนือกว่านั้นมากนัก สวรรค์คือบ้านของพระองค์ (ข้อ30) พระวิหารคือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ว่าพระองค์อยู่ด้วยกับประชากรของพระองค์

ตอบสนอง

ใช้เวลาสะท้อนคิดถึงความจริงที่ว่าพระเจ้าในพระคริสต์ถูกเปิดเผยให้เห็น จักรวาลเป็นของพระองค์ สิ่งใดๆที่เราเห็นในโลกเป็นเพียงภาพสะท้อน เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าพระองค์คือผู้ใด
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.