ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019

พลังประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2019

หน้าที่ที่ได้สัญญาไว้

เตรียมจิตใจ

ให้สะท้อนความคิดในเรื่องนี้ : การพักที่แท้จริงกำลังจะมา

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 5:1-18

และพระยาห์เวห์ประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ดังที่ทรงสัญญาไว้ และมีสันติภาพระหว่างฮีรามกับซาโลมอน และทั้งสองก็ทำสนธิสัญญากัน” 1 พงศ์กษัตริย์ 5:12

 

สำรวจและใคร่ครวญ

ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้ จำเป็นต้องทราบเบื้องหลังเพื่อจะเข้าใจเรื่องได้ดีขึ้น เมื่อกษัตริย์ดาวิดได้พักสงบจากศัตรูรอบด้าน และได้ตระหนักว่าท่านประทับอยู่ในพระราชวัง แต่พระเจ้าอยู่ในเต็นท์ ดังนั้น ท่านจึงเสนอที่จะสร้างพระนิเวศ (2 ซามูเอล 7:1,2) พระเจ้าได้ตอบสนองด้วยพระสัญญา 1)สันติภาพในขณะนั้นเป็นเพียงการชิมลางของการพักในสวรรค์ที่จะนำมาโดยกษัตริย์องค์นิรันดร์ของพระเจ้า(2 ซามูเอล 7:10)  2)พระเจ้าจะประทานบ้าน (ราชวงศ์) แก่ดาวิด (2ซามูเอล 7:11,12) 3) พระเจ้าสัญญาว่าเชื้อสายของดาวิดจะสร้างพระนิเวศ (2ซามูเอล 7:13)

            ในข้อพระคัมภีร์ของเราตอนนี้ กษัตริย์ซาโลมอนใช้การเจรจาผ่านทูตเพื่อโน้มน้าวกษัตริย์ฮีรามแห่งไทระ และเตรียมค่าตอบแทนสำหรับเมืองไทระที่มีชื่อเสียงด้านไม้สนสีดาร์ (ข้อ1-6) ยิ่งไปกว่านั้นฮีรามตอบสนองด้วยความยินดี ท่านสรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล สำหรับทายาทของดาวิด (ข้อ7) กษัตริย์ต่างชาติได้ตระหนักถึงปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานแก่กษัตริย์ของอิสราเอล

            การสร้างพระนิเวศสำหรับพระเจ้า ทำให้ประเทศมีภาระทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย (ข้อ11) และกำลังคน (ข้อ13-18) แต่ก็คุ้มค่า! พระวิหารที่สถาปนาขึ้นจะเป็นจุดรวมใจของชนทั้งชาติที่จะอุทิศตนแด่พระเจ้า พระผู้สร้างของพวกเขา และเป็นการดึงคนจากการไป ปูชนียสถานสูง ในทีเดียว

ตอบสนอง

พวกเราไม่ได้พบพระเจ้าในพระวิหารอีกต่อไป (พระเยซูคือพระวิหารของเรา ดูในยอห์น 2:21,22) แม้กระนั้น สิทธิพิเศษในการพบพระเจ้าก็ยังต้องมีราคาสูง แต่พระคริสต์ได้จ่ายราคานั้นแล้วโดยการสิ้นพระชนม์ ให้เราชื่นชมยินดีในสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่นี้!
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.