ReadyPlanet.com
dot
dot
Scripture Union/คริสตธรรมสัมพันธ์
dot
bulletวิสัยทัศน์/Vision
bulletประวัติความเป็นมา/History
bulletคณะกรรมการ/Council
dot
คู่มือเฝ้าเดี่ยว/Daily Devotion
dot
bulletกองบรรณาธิการ
bulletบทบรรณาธิการ
bulletบทนำ / Way In
bulletอ่านพลังประจำวัน-สิงหาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กรกฎาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-มิถุนายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤษภาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-เมษายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-มีนาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กุมภาพันธ์
bulletอ่านพลังประจำวัน-มกราคม2020
bulletอ่านพลังประจำวัน-ธันวาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-พฤศจิกายน
bulletอ่านพลังประจำวัน-ตุลาคม
bulletอ่านพลังประจำวัน-กันยายน
bulletอ่านสดุดี
bulletDaily Bread (English)
bulletDaily Bread (Chinese)
bulletอ่านพระคัมภีร์ใน ๑ ปี
bulletข้อพระธรรมหนุนใจในโอกาสต่างๆ
bulletNewsletter SU Thailand
bulletพระสัญญา/Bible Promises
dot
อธิษฐาน/Prayer
dot
bulletสัปดาห์อธิษฐาน/Week of Prayer
bulletอธิษฐาน/Prayer Directory
dot
วรรณกรรมคริสเตียน/Literature
dot
bulletวรรณกรรมเด็ก/For Kids
bulletวรรณกรรมทั่วไป/General
bulletสารานุกรมพระคัมภีร์ / Encyclopedia
dot
รวีวารศึกษา/Sunday School
dot
bulletบทเรียนรวีฯ/Lessons
dot
ฝึกอบรม-ค่าย/Training & Camps
dot
bulletSunday School Teacher Certificate Training
bulletBig Bible Challenge Workshop
bulletค่ายวันหยุด / Holiday Camps
dot
อาสาสมัคร/Volunteer & Support Us
dot
bulletอาสาสมัคร / Volunteer
bulletสนันสนุนเรา/Support Us
dot
อัลบัมรูป/Album
dot
bulletสมัครสมาชิกพลังประจำวัน
bulletกิจกรรม/Activities
dot
Useful Links - เว็ปอื่นๆ
dot
bulletSU-International
bulletThailand Bible Society
bulletIBS-STL
bulletThe Upper Room
bulletRBC Ministries
bulletWeb คริสเตียนและอื่นๆ
dot
Newsletter

dot
อ่านพลังประจำวันวันที่ 23 มกราคม 2019

 พลังประจำวันวันพุธที่ 23 มกราคม 2019

สติปัญญาในทั้งชีวิต

เตรียมจิตใจ
เมื่อคุณอธิษฐานเผื่อผู้อื่นหรือตัวคุณเอง คุณอธิษฐานอย่างเคร่งครัดโดยคิดว่าพระเจ้าไม่ได้สนใจรายละเอียดในฝ่ายโลกของเราหรือไม่
?

อ่าน 1 พงศ์กษัตริย์ 4:29-34

“คนจากชนชาติทั้งหลายก็มาเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน พวกเขามาจากบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์” 1 พงศ์กษัตริย์ 4:34

สำรวจและใคร่ครวญ
หลังจากได้อ่านรายชื่อข้าราชการอันยาวเหยียด
(ข้อ1-29) และทรัพยากรทางการเกษตรและทางทหาร(ข้อ 20-28) ผู้เขียนก็ได้ให้เราเห็นภาพของกษัตริย์ และทุกย่อหน้าในบทนี้เข้ากันพอดี ทำให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงห่วงใยรายละเอียดทั้งหมดนี้
            เมื่อเราอ่านรอบแรก เรื่องนี้อาจดูเหมือนตัวอย่างวีรบุรุษผู้น่ายกย่อง แต่ประเด็นในเรื่องนี้อยู่ที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อกษัตริย์ของพระเจ้าดำเนินด้วยปัญญาของพระเจ้า
            ชื่อเสียงของกษัตริย์ซาโลมอนในเรื่องสติปัญญาเหนือผู้อื่นทั้งหมดในเวลานั้น (ข้อ29-31) แม้จะพูดเกินจริงไปบ้างด้วยความจงรักภักดีในที่นี้ แต่ประเด็นที่สำคัญคือว่า “ชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปยังประเทศที่อยู่รอบข้าง” นี่คือปัญญาของกษัตริย์ซึ่งได้ร้อยเรียงรายละเอียดในข้อ 1-28 เข้าด้วยกัน
            ท่านแบ่งปันผลแห่งปัญญาของท่านในรูปแบบการเขียนและบทเพลง ซึ่งยิ่งทำให้ชื่อเสียงของท่านกว้างไกลขึ้น (ข้อ32) และงานเขียนของท่านหลายๆตอนได้ถูกบันทึกไว้เป็นพระธรรมสุภาษิต สติปัญญาที่มาจากพระเจ้านี้ยังได้ครอบคลุมไปถึงการบันทึกเรื่องราวต่างๆในธรรมชาติ(ข้อ33) แต่นี่เป็นสิ่งยืนยันว่า หากพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและปัญญาก็จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในโลกของพระองค์ในวิธีของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือสายตาและความห่วงใยของพระเจ้า

ตอบสนอง

อธิษฐานเผื่อแต่ละพันธกิจที่คุณมุ่งมั่นจะทำในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรหรือไม่ ทูลขอปัญญาจากพระเจ้าเพื่อแต่ละเรื่องจะสามารถรับใช้อาณาจักรของพระองค์
พลังประจำวัน#179-มกราคม

อ่านพลังประจำวันวันที่ 31 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 30 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 29 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 28 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 27 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 26 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 25 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 24 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 22 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 21 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 20 มกราคม 201
อ่านพลังประจำวันวันที่ 19 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 18 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 17 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 16 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 15 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 14 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 13 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 12 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 11 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 10 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 9 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 8 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 7 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 6 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 5 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 4 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 3 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 2 มกราคม 2019
อ่านพลังประจำวันวันที่ 1 มกราคม 2019Copyright © 2010 All Rights Reserved.